Actuele nieuwsberichten

Klimaatadaptatie-klimaatverandering-yuverta-greenport

Masterclass Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dit heeft effect op de gemiddelde temperatuur en de luchtkwaliteit, maar ook op waterbeheer en -toevoer. En dus ook op het aanleggen en onderhouden van groen.
De masterclass Klimaatadaptatie leert je (in 4 bijeenkomsten van 6 uur) hoe je omgaat met water- en groenbeheer in een veranderend klimaat. Wacht niet te lang met inschrijven want de start is op 24 november.

Lees verder »
tuinbouw-ondernemersprijs-2022-greenport

Tuinbouw Ondernemersprijs 2022

De Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs beloont jaarlijks het meest onderscheidende bedrijf in de tuinbouw dat met durf, doorzettingsvermogen maar vooral met visie en passie duurzaam ondernemen in de praktijk brengt. Ondernemers in de veredeling, teelt of afzet van sierteelt, bollen, bomen, groenten en fruit en paddenstoelen kunnen zichzelf aanmelden als kandidaat. Een relatie voordragen kan ook.

Lees verder »
subsidie-projecten-topsector-greenport-duin-en-bollenstreek

Oproep geopend voor projecten programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Lees verder »
uitvoeringsplan_bedrijventerreinen_regio-071.

Een nieuwe stap voor bedrijven in de regio071

Op dinsdag 19 oktober is het uitvoeringsplan vastgesteld van de regionale strategie bedrijventerreinen door zes betrokken gemeenten die samenwerken in Economie071, het economisch samenwerkingsverband van de Leidse regio. In deze praktische uitwerking staan afspraken die de verschillende gemeenten met elkaar hebben gemaakt. Eén van die afspraken is het aanstellen van een regionale regisseur bedrijventerreinen.

Lees verder »
mest-bemesting-nitraat-greenport-duin-en-bollenstreek

‘Economische druk Nitraatplan op sector groot’

Wageningen Economic Research voorziet ‘een grote economische impact’ van het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Deze bevindingen stroken met die van LTO en KAVB, die ook waarschuwen voor grote gevolgen voor de agrarische sector als derde pijler onder de nationale economie.

Lees verder »