bollen-bloemen-innovatie7

“Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?”

Meer internationale medewerkers en betere huisvesting. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Decisio deed onderzoek en deelde op 28 maart de resultaten in een webinar georganiseerd door Greenports Nederland.
webinar-Greenports-NL-internationale-medewerkers-28-maart-2022-greenport

Maandag 28 maart organiseerde Greenports Nederland een goedbezocht webinar met als titel “Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?” Onderzoeksbureau Decisio presenteerde de resultaten van het kwantitatieve onderzoek dat zij in opdracht van Greenports Nederland uitvoerde. Hieruit bleek onder andere dat het aantal internationale medewerkers in Nederland zal blijven stijgen. 

In gesprek

Aansluitend gingen Adri Bom – Lemstra (Glastuinbouw Nederland), Eric Douma (LTO Nederland) en Gerard Mostert (Gemeente Katwijk/Greenports Nederland) onder de deskundige leiding van Kirsten Paulus in gesprek over de resultaten en over de centrale vraag van het webinar: hoe realiseren we een versnelling in de huisvesting van internationale medewerkers. De deelnemers aan het webinar konden via de chat en Mentimer vragen stellen en mee discussiëren, hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Samenwerken en verantwoordelijkheid pakken

De aanwezigen waren het er over eens dat het urgentiegevoel en het draagvlak vergroot moeten worden en dat er nauwe samenwerking nodig is tussen overheden en marktpartijen. In die samenwerking moet iedere partij zijn verantwoordelijkheid nemen en onderling zullen er afdwingbare afspraken gemaakt moeten worden.

Opname webinar

De opname van het webinar en de rapportages worden binnenkort gepubliceerd. Houd hiervoor onze communicatiekanalen in de gaten.

“Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?”