real-life-vraag-studenten-RLS - uitwisselingsproject-greenport-duin-en- bollenstreek

Real life vraag voor leerlingen Rijnlands Lyceum Sassenheim

Meer jongeren interesseren in leren en werken in het groen. Kennismaken met de tuinbouw en het sierteeltcluster in onze Greenport. Zo maar wat doelen die wij hebben vanuit educatief perspectief. Greenport Duin- en Bollenstreek doet – vanuit haar samenwerking met OADB – mee met real life vragen. Deze week (28 maart 2022) werken acht leerlingen van Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) aan een real life vraag.

Real life vraag

Het sierteelcluster en de tuinbouw in de Duin- en Bollenstreek hebben een diversiteit aan studie- carrièremogelijkheden, voor schoolverlateres en omscholers. De leerlingen gaan aan de slag met de vraag: hoe zorg je er voor dat leerlilgen kiezen voor een baan in het sierteeltcluster/de tuinbouw? Het restultaat van het onderzoek presenteren zij donderdag 31 maart op school.

Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek werkt samen met OADB om onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden. Dat doen wij onder andere door de Real Life vragen, (Green) Unplugged en vanuit Greenport met de Tuinbouw Battle (basisschool).

webinar-Greenports-NL-internationale-medewerkers-28-maart-2022-greenport

“Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?”

Maandag 28 maart organiseerde Greenports Nederland een goedbezocht webinar met als titel “Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?” Onderzoeksbureau Decisio presenteerde de resultaten van het kwantitatieve onderzoek dat zij in opdracht van Greenports Nederland uitvoerde. Hieruit bleek onder andere dat het aantal internationale medewerkers in Nederland zal blijven stijgen. 

In gesprek

Aansluitend gingen Adri Bom – Lemstra (Glastuinbouw Nederland), Eric Douma (LTO Nederland) en Gerard Mostert (Gemeente Katwijk/Greenports Nederland) onder de deskundige leiding van Kirsten Paulus in gesprek over de resultaten en over de centrale vraag van het webinar: hoe realiseren we een versnelling in de huisvesting van internationale medewerkers. De deelnemers aan het webinar konden via de chat en Mentimer vragen stellen en mee discussiëren, hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Samenwerken en verantwoordelijkheid pakken

De aanwezigen waren het er over eens dat het urgentiegevoel en het draagvlak vergroot moeten worden en dat er nauwe samenwerking nodig is tussen overheden en marktpartijen. In die samenwerking moet iedere partij zijn verantwoordelijkheid nemen en onderling zullen er afdwingbare afspraken gemaakt moeten worden.

Opname webinar

De opname van het webinar en de rapportages worden binnenkort gepubliceerd. Houd hiervoor onze communicatiekanalen in de gaten.