bollen-bloemen-innovatie7

Internationale medewerkers in beeld

Greenport Duin- en Bollenstreek en Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten lanceren vijf filmpjes over internationale medewerkers, die in nauwe samenwerking met Bollenstreek Omroep tot stand gekomen zijn. De filmpjes geven antwoord op vragen als: waarom kiezen bedrijven ervoor om te werken met internationale medewerkers, wat motiveert een internationale medewerker om naar Nederland te komen, wat doen zij in hun vrije tijd en hoe ziet hun werk- en woonomgeving er uit?
lopende-band-coronamaatregelen-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek en Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten willen met deze filmpjes kennis over internationale medewerkers en hun werk- en woonomgeving delen met burgers en overheden. Daarnaast willen zij een tegengeluid geven aan de media-aandacht die doorgaans alleen besteed wordt aan de excessen over de arbeids- en woonomstandigheden van internationale medewerkers. In de dagelijkse praktijk zien beide organisaties dat het overgrote deel van de werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters hun verantwoordelijkheid neemt voor deze belangrijke groep werknemers en er alles aan doet om goede werk- en woonomstandigheden te bieden én begeleiding bij hun integratie in Nederland.

Twee groepen

In de vijf filmpjes wordt ook zichtbaar gemaakt dat internationale medewerkers onder te verdelen zijn in twee groepen. Eén groep verblijft hier kortdurig en verricht voornamelijk seizoenswerk. De tweede groep bestaat uit medewerkers die zich uiteindelijk in Nederland vestigen en  waardevolle deelnemers worden in onze maatschappij, want  internationale medewerkers brengen veel kennis, kunde en ervaring mee.

Bekijk de filmpjes

De filmpjes zijn te bekijken op onze website en die van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. Ook worden deze binnenkort gepubliceerd door Bollenstreek Omroep.

Gebruik materiaal

Geïnteresseerden die de filmpjes willen gebruiken voor eigen communicatiedoeleinden kunnen contact op nemen met projectleider internationale medewerkers vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek Annemieke de Man (annemieke@greenportdb.nl) of Taskforce-voorzitter Dennis van der Voort (dennisvandervoort@kienadvies.nl).

Internationale medewerkers in beeld