bollen-bloemen-innovatie7

Economic forum: “Nu aanpakken en doorpakken!”

Afgelopen donderdag 4 februari vond de eerste editie van het Economic Forum Duin- en Bollenstreek plaats. Maar liefst 19 sprekers gingen met elkaar én met de online deelnemers in gesprek over de status van de economie in de regio. Aan bod kwamen onderwerpen als vestigingsklimaat, bereikbaarheid, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt, space, toerisme, zorg en greenport.
Economic-Forum-greenport-duin-en-bollenstreek

Positieve betrokkenheid
Lars Flinkerbusch, directeur EBDB: “Met maar liefst 300 aanmeldingen van ondernemers, bestuurders en andere betrokkenen uit regio ging het eerste Economic Forum donderdag 4 februari van start. Dat zijn mooie getallen, maar minstens zo belangrijk was de online betrokkenheid van de deelnemers en de sterke inhoudelijke gesprekken aan tafel. Ik heb veel nieuwe ideeën gehoord, er hing vooral positiviteit in de lucht en er werden veel verbindingen gelegd. En juist die positieve betrokkenheid is belangrijk. Want bouwen aan meer economische dynamiek in deze regio moeten we met z’n allen doen. Wat mij betreft is het nu aanpakken en doorpakken.”

Blik naar buiten
De EBDB organiseerde het online evenement in samenwerking met Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Ook gastheer Andries Middag blikt tevreden terug: “Doel van het forum was om niet alleen te focussen op de regio, maar om juist over de grenzen van de Duin- en Bollenstreek heen te kijken. We hoeven niet alles alleen of binnen de regio te doen. Er is op provinciaal en landelijk niveau veel mogelijk. Maar ook werd eens te meer duidelijk dat we samen moeten werken met de buurtsteden Leiden en Haarlem, onder andere op het vlak van werkgelegenheid en onderwijs. De sprekers uit Zwolle en Eindhoven inspireerden de deelnemers met goede voorbeelden uit hun regio. Het forum gaf daarmee een interessante en broodnodige blik naar buiten.”

Nieuw en actueel vertrekpunt
Lars Flinkerbusch: “Afgelopen twee jaar zijn zo goed als alle businesscases uit de Economische Agenda in gang gezet of afgerond. De Economische Agenda 2018 – 2021 loopt dit jaar echter ten einde. De huidige stand van zaken, de effecten van de coronacrisis, maar ook de kansen die er liggen vragen om een nieuw en actueel vertrekpunt. Het forum heeft ons inzichten gegeven die we nu samen met alle betrokken stakeholders willen gaan concretiseren. Hiermee zitten we in een uitstekende opmars richting de actualisatie van de Economische Agenda voor de periode na 2021.”

Terugkijken
De compilatievideo van het Economic Forum bekijk je door op de foto hieronder te klikken.

Economic forum: “Nu aanpakken en doorpakken!”