TVL-Q1-2021-uitgebreid-en-goedgekeurd-Europese-Commissie-Greenport-duin-en-bollenstreek

Europese Commissie keurt uitbreidingen TVL Q1 2021 goed

Onderdeel hiervan is de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de minimale vaste lasten, de openstelling voor grote bedrijven en een aantal uitbreidingen voor specifieke sectoren. Een compleet overzicht vind je op de pagina TVL Q1 2021.

De Rijksoverheid gaat het hogere subsidiepercentage en de andere uitbreidingen stapsgewijs toepassen. Zij zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de uitbreidingen. Deze aanpassingen zijn complex en kosten tijd.

Nieuwe doelgroepen

Ondernemers die door de verlaging van de minimale vaste lasten in aanmerking komen en al een aanvraag hebben gedaan, hoeven niets te doen. Deze aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt. Grote bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag doen. Zij kunnen zich aanmelden voor updates over de openstelling.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Jaarprogramma-2021-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport jaarprogramma 2021

De actieve bestuurders van Greenport Duin- en Bollenstreek hebben het jaarprogramma opgesteld, vertegenwoordigen bestuurlijk inhoudelijk onze Greenport in overleggen en zetten hun netwerk in om kennisdeling te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren.

Statutaire doelstelling: het in de Duin- en Bollenstreek behouden en versterken van de economische en duurzame prestaties van de sierteeltsector in de breedste zin van het woord en de sectoren die daarmee verband houden, met behoud van de woonaantrekkelijkheid en de landschappelijke kwaliteit.

Klik op de link om het volledige jaarprogramma te lezen.