Maarten-Prins-programmamanager-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek verwelkomt nieuwe programmamanager

De roots van de nieuwe programmamanager, Maarten Prins, liggen in de tuinbouw. Van jongs af aan is hij bekend met deze bloeiende en continu veranderende wereld. Met zijn kennis op dat gebied en achtergrond in de financiële dienstverlening en bloemenexport komt hij Greenport Duin- en Bollenstreek versterken. Hoe hij dat gaat doen, vertelt hij graag zelf.

“In 1995 studeerde ik af als bedrijfskundige in Wageningen. Dat bleek een goede keuze te zijn. Ik wil weten hoe de wereld in elkaar steekt en hoe we hier vorm aan kunnen geven. Daarbij ben ik vooral in de menskant geïnteresseerd. Ik ben een echte verbinder, die rol zie ik voor mij weggelegd binnen Greenport Duin- en Bollenstreek. Afkomstig uit een ondernemersgezin in het Westland ben ik altijd in en om de tuinbouw blijven werken. Alweer heel wat jaartjes ben ik stadsbewoner (Delft) en voor de Bollenstreek een relatieve buitenstaander. Dat zie ik als een voordeel, omdat ik onbevangen kan kijken, vragen kan stellen en mogelijk iets toe kan voegen wat er nog niet is.

Ik zie de Bollenstreek als een uniek gebied en net als bij de bollen gebeurt er veel wat je niet meteen ziet: deze regio is behalve heel attractief voor bewoners en bezoekers, ook heel relevant als het gaat om handel, toelevering, kennis en innovatie voor de bloemen- en bloembollensector. In dat ecosysteem kan Greenport Duin- en Bollenstreek een rol spelen als verbinder en aanjager. Dat kan niet alleen, maar samen met de clusterpartners, vanuit onderzoek, onderwijs, overheid en de belangenbehartigers.

Ervaring in de sector

Ik heb een ruime ervaring opgedaan in de glastuinbouw en ken ook de landbouw vanuit vorige functies. De bollensector is voor mij minder bekend. Echter de thema’s die hier spelen ken ik goed. Ik wil graag mijn bijdrage leveren door thema’s aan projecten te verbinden, initiatieven te bundelen en voor te zorgen dat we in de regio keuzes maken die bijdragen aan een florerende Greenport. Wat ik het mooie vind aan deze streek: alles komt hier op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar, dat betekent ‘puzzelen op de vierkante meter’, waarbij we zorgen voor een gebied wat aantrekkelijk blijft voor zowel (toekomstige) bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit gebied is uniek en kan dat blijven door actief in te spelen op veranderingen.”

Een bol is een belofte

Magie

“Persoonlijk zijn bollen voor mij iets magisch. Je stopt een bol in de grond, er lijkt niets te gebeuren en er komt in het voorjaar iets moois tevoorschijn: beloften komen uit. Juist in deze streek gebeurt veel wat niet altijd zichtbaar is, maar wel bijdraagt aan de sector en aan de streek. Ik zie het als onze rol om dit zichtbaar te maken. We mogen met elkaar de trots voor zowel de sector als de streek uitdragen.”

Projectpartner

Greenport is projectpartner in diverse projecten. Naast Klimaatneutraal in 2040, is de Greenport ook partner bij het project PPS Fundamentele Systeemsprong. Een andere manier van telen waarbij het uitgangsmateriaal schoon blijft en er dus ook schoon gestart wordt met de nieuwe bollen. Ook in PPS Bollencoaster is Greenport actief en wordt er samengewerkt samengewerkt met Naturalis, Erasmus MC, WUR, Unmanned Valley en diverse andere partners om te zorgen voor een duurzame teelt met meer biodiversiteit, een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de inzet van techniek om de productie van bollen te automatiseren. “Innovatie is meestal iets toepassen in jouw sector, wat op een andere plek is uitgevonden, aldus Maarten, dat vraagt om een open houding van alle betrokken partijen in de Greenport en soms je nek uitsteken. Daar wil ik aan bijdragen door te verbinden, helpen de juiste vragen te stellen en met de antwoorden de keten verder te helpen.”

Toekomst

Maarten kijkt optimistisch naar de toekomst. “Er zijn een hoop zaken die aandacht vragen en verdienen. Mooie voorbeelden van successen vind ik het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per 2030. Het gebruik is al met 95% afgenomen, een goed resultaat. Op naar de laatste 5% reductie! Ook een mooi voorbeeld is voor mij de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) die realiseert iets unieks door als regisseur van gebiedsontwikkeling op te treden. Dit heb ik in andere gebieden niet, of veel moeizamer, tot stand zien komen.”

Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren. Omliggende gebieden zoals het agrarische gebied tussen Hillegom en Haarlem completeren dit beeld.

TVL-Q1-2021-uitgebreid-en-goedgekeurd-Europese-Commissie-Greenport-duin-en-bollenstreek

Europese Commissie keurt uitbreidingen TVL Q1 2021 goed

Onderdeel hiervan is de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de minimale vaste lasten, de openstelling voor grote bedrijven en een aantal uitbreidingen voor specifieke sectoren. Een compleet overzicht vind je op de pagina TVL Q1 2021.

De Rijksoverheid gaat het hogere subsidiepercentage en de andere uitbreidingen stapsgewijs toepassen. Zij zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de uitbreidingen. Deze aanpassingen zijn complex en kosten tijd.

Nieuwe doelgroepen

Ondernemers die door de verlaging van de minimale vaste lasten in aanmerking komen en al een aanvraag hebben gedaan, hoeven niets te doen. Deze aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt. Grote bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag doen. Zij kunnen zich aanmelden voor updates over de openstelling.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Jaarprogramma-2021-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport jaarprogramma 2021

De actieve bestuurders van Greenport Duin- en Bollenstreek hebben het jaarprogramma opgesteld, vertegenwoordigen bestuurlijk inhoudelijk onze Greenport in overleggen en zetten hun netwerk in om kennisdeling te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren.

Statutaire doelstelling: het in de Duin- en Bollenstreek behouden en versterken van de economische en duurzame prestaties van de sierteeltsector in de breedste zin van het woord en de sectoren die daarmee verband houden, met behoud van de woonaantrekkelijkheid en de landschappelijke kwaliteit.

Klik op de link om het volledige jaarprogramma te lezen.