bollen-bloemen-innovatie7

Greenport jaarprogramma 2021

Het jaarprogramma 2021 van Greenport Duin- en Bollenstreek omvat een samenvatting van de activiteiten die wij ondernemen, al dan niet samen met partijen waarmee wij optrekken, en de doelen die er zijn voor dit jaar.
Jaarprogramma-2021-greenport-duin-en-bollenstreek

De actieve bestuurders van Greenport Duin- en Bollenstreek hebben het jaarprogramma opgesteld, vertegenwoordigen bestuurlijk inhoudelijk onze Greenport in overleggen en zetten hun netwerk in om kennisdeling te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren.

Statutaire doelstelling: het in de Duin- en Bollenstreek behouden en versterken van de economische en duurzame prestaties van de sierteeltsector in de breedste zin van het woord en de sectoren die daarmee verband houden, met behoud van de woonaantrekkelijkheid en de landschappelijke kwaliteit.

Klik op de link om het volledige jaarprogramma te lezen.

Greenport jaarprogramma 2021