vrachtvervoer-vliegtuig-cargo-greenport-duin-en-bollenstreek

Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om wereldwijd handelsrelaties te behouden, bepleit de Taskforce Logistiek van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Naar de mening van de Taskforce moet de Nederlandse overheid meer investeren om het proces van internationale handel weer op gang te brengen en stabiel te maken.

Het gaat om financiële steun, extra vrachtcapaciteit op belangrijke routes voor de tuinbouw en om extra toegang tot Schiphol voor (vracht)vliegtuigen (meer ‘slots’). De nationale overheid moet een actieve rol spelen bij het weer op gang brengen van het internationale handelsverkeer, meent de Taskforce. 
De passagiersvliegtuigen staan aan de grond en doorgaans liften tuinbouwproducten (‘lowerdeck’) mee tijdens de vluchten. Op essentiële routes viel meer dan 40% van de luchtvrachtcapaciteit weg. De beperkt beschikbare capaciteit  (medische goederen hebben voorrang) is voor tuinbouwproduct te duur (luchtvrachttarieven stegen fors) en wordt slechts enkele dagen vooruit gemeld. Daar valt niet op te plannen. 

Komende weken cruciaal
Volgens de Taskforce zijn de komende weken cruciaal om product op plaats van bestemming te krijgen, nu her en der de meeste landen hun coronamaatregelen versoepelen. 

De Taskforce Logistiek maakt deel uit van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de coronacrisis. 

Het volledige persbericht is online te lezen via deze link.

geld-subsidie-overheid-greenport-duin-en-bollenstreek

650 miljoen euro: de feiten op een rij

Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Duidelijk wordt dat er voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw een omzetschaderegeling komt ter hoogte van 600 miljoen euro. Dit is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector de teelt en oogst niet zomaar stilleggen en de vaste kosten blijven doorgaan. 

Op de website van de Rijksoverheid staat duidelijk aangegeven wat de aanvullende maatregelen precies inhouden. 

Lees de kamerbrief ‘aanvullende maatregelen op het noodpakket’ van de minister van LNV, Carola Schouten, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

NOW-regeling van kracht

LTO Nederland laat weten blij te zijn met de NOW-regeling. Het kabinet publiceerde vandaag de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze regeling geeft steun aan bedrijven die door de Coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Onder voorwaarden kunnen bedrijven een beroep doen op subsidie voor loonkosten.

Het kabinet heeft, gezien de reikwijdte en impact van de coronacrisis, gekozen voor snelheid en een generieke regeling met weinig ruimte voor maatwerk. De gepubliceerde NOW-regeling zal zeer waarschijnlijk nog verder moeten worden verbeterd. Bij de leden van LTO leeft de zorg dat de regeling minder goed past bij het seizoensmatige karakter van de land- en tuinbouw.
Ondervind je problemen? Geef dit door aan LTO Nederland zodat zij in gesprek kan gaan met het kabinet.

Loketten vanaf 6 april open
De NOW-regeling biedt bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten afhankelijk van het omzetverlies en de loonsom. Doel van de NOW-regeling is om bedrijven te steunen en om banen te behouden. Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden ingediend bij het UWV dat hiervoor een speciaal digitaal loket zal openen. Het UWV verwacht binnen vier weken, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden, een voorschot uit te kunnen keren.

Kijk voor meer informatie op de site van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw