bollen-bloemen-innovatie7

650 miljoen euro: de feiten op een rij

geld-subsidie-overheid-greenport-duin-en-bollenstreek

Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Duidelijk wordt dat er voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw een omzetschaderegeling komt ter hoogte van 600 miljoen euro. Dit is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector de teelt en oogst niet zomaar stilleggen en de vaste kosten blijven doorgaan. 

Op de website van de Rijksoverheid staat duidelijk aangegeven wat de aanvullende maatregelen precies inhouden. 

Lees de kamerbrief ‘aanvullende maatregelen op het noodpakket’ van de minister van LNV, Carola Schouten, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

650 miljoen euro: de feiten op een rij