bollen-bloemen-innovatie7

NOW-regeling van kracht

LTO Nederland laat weten blij te zijn met de NOW-regeling. Het kabinet publiceerde vandaag de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). Deze regeling geeft steun aan bedrijven die door de Coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Onder voorwaarden kunnen bedrijven een beroep doen op subsidie voor loonkosten.

Het kabinet heeft, gezien de reikwijdte en impact van de coronacrisis, gekozen voor snelheid en een generieke regeling met weinig ruimte voor maatwerk. De gepubliceerde NOW-regeling zal zeer waarschijnlijk nog verder moeten worden verbeterd. Bij de leden van LTO leeft de zorg dat de regeling minder goed past bij het seizoensmatige karakter van de land- en tuinbouw.
Ondervind je problemen? Geef dit door aan LTO Nederland zodat zij in gesprek kan gaan met het kabinet.

Loketten vanaf 6 april open
De NOW-regeling biedt bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten afhankelijk van het omzetverlies en de loonsom. Doel van de NOW-regeling is om bedrijven te steunen en om banen te behouden. Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden ingediend bij het UWV dat hiervoor een speciaal digitaal loket zal openen. Het UWV verwacht binnen vier weken, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden, een voorschot uit te kunnen keren.

Kijk voor meer informatie op de site van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw

NOW-regeling van kracht