bollen-bloemen-innovatie7

Persbericht Greenports Nederland inzake coronacrisis

Greenports Nederland laat in een persbericht weten blij te zijn met het optreden van de overheid maar tegelijkertijd ook bezorgd te zijn over de economische impact. Het noodpakket wat de overheid presenteerde is niet voldoende.
Geld-groeien-economie-greenport-duin-en-bollenstreek

De organisaties uit de sierteeltketen stuurden gezamenlijk een brief aan minister Schouten van LNV met een oproep voor een Noodfonds. We stevenen af op een, in het meest gunstige geval, schade van 2,2 miljard euro. Lees hier meer over in het persbericht.

Ook in de voedingstuinbouwketen loopt het aantal problemen en ook de schade snel op. Deze bedrijven hebben ook aanvullende maatregelen nodig. Voor deze keten wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Noodfonds en de uitwerking van aanvullende steunmaatregelen.

Welke stappen kunnen er genomen worden?

 • Schaderegistratie:Neem vanaf het begin de schade goed op door dit te documenteren. Op de website van Greenports Nederland is een uniform schadeformulier te vinden voor schaderegistratie.
 • Proces Borgstellingsfonds:
  De crisisorganisatie deed navraag naar het proces ‘achter’ het Borgstellingsfonds.
  Er is een regeling en aanvraagprocedure voor een noodkrediet/overbruggingsfinanciering voor werkkapitaal. Voor de primaire agrarische sectoren is er het Borgstellingsfonds voor de landbouw (BL-C) en voor bedrijven verderop in de keten is dit de BMKB-C. In alle gevallen is de bank het loket voor de ondernemer.
 • Green Lanes:
  De Green Lanes moet het vervoer van essentiële producten en arbeidsmigranten soepel laten verlopen. De crisisorganisatie ontvangt signalen dat er grensproblemen zijn. Dit kan mede komen doordat het EU besluit een advies is, waar niet alle landen hetzelfde mee omgaan.
  De crisisorganisatie speelt de problemen door naar de overheid om zo via diplomatieke wegen de blokkades weg te nemen.
  De verruimde rij- en rusttijdregeling moet eraan bijdragen dat het transport voorspoediger verloopt.
 • Cruciale beroepen:
  De crisisorganisatie heeft bij het ministerie van LNV de functies in de tuinbouwketen aangedragen als cruciaal beroep.
 • Beschikbaarbeid arbeidskrachten:
  Zowel ondernemers als arbeidsmigranten zitten vol vragen rondom arbeid in Coronatijd.
  De Taskforce Arbeid van de crisisorganisatie werkt nauw samen met de Taskforce Arbeid van LTO bij het inventariseren van de knelpunten en het creëren van oplossingen.
  Vraag en aanbod worden op bijvoorbeeld www.werkenindelandentuinbouw.nl aan elkaar gekoppeld.
 • Registratie arbeidsmigranten RNI-kantoren:
  LTO Nederland heeft contact gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de registratie van arbeidsmigranten bij de RNI-kantoren. Het ministerie geeft aan dat BSN-uitgifte een vitaal proces is en dat de land- en tuinbouw een vitale sector is waarvoor BSN-nummers moeten kunnen worden uitgegeven (en ook met voorrang/spoed). Als er problemen zijn bij de RNI-kantoren, dan is dat via LTO door te geven. Zij kunnen direct met het ministerie schakelen om met de RNI-kantoren problemen op te lossen. Op de site van de Werkgeverslijn staat meer informatie.
 • Platform Zorg om boer en tuinder:
  Platform Zorg om boer en tuinder biedt onder normale omstandigheden een luisterend oor aan ondernemers in de primaire landbouw. Dit platform is nu beschikbaar voor alle ondernemers uit de tuinbouwketen. De vrijwilligers van ZOBT zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector. Ze beschikken over ruime ervaringsdeskundigheid met crisissituaties. Kijk voor meer informatie op de site van Zorg om boer en tuinder.
 • Vlog Jaap Bond:
  Jaap Bond, voorzitter Regiegroep coronacrisistuinbouw, vlogt met enige regelmaat over de stand van zaken (inzet en resultaten) rondom de crisisorganisatie.
  De eerste edities zijn hier te vinden:

Bron: Greenports Nederland.

Persbericht Greenports Nederland inzake coronacrisis