Dahlia-greenport-duin-en-bollenstreek

Nieuwsbrief oktober 2023

In de nieuwsbrief van oktober 2023 vind je onder andere:

Lees de volledige nieuwsbrief gemakkelijk online.

Elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je aan door op de homepage het formulier in te vullen.

Bollenjongens X HAS studenten op demoveld

Demoveld voor natuurinclusieve bollenteelt

Een bollenteelt waarbij samengewerkt wordt met de natuur. Of dit mogelijk is en op wat voor manier onderzoeken de Bollenjongens, Living Lab B7 (met consortiumpartner HAS green academy), Agrifirm en Greenport Duin- en Bollenstreek op een stuk land in Hillegom. Vanuit hier experimenteren zij met wat wel/niet werkt op het gebied van natuurinclusieve bollenteelt. Doel is daarnaast om het demoveld op te schalen naar een fieldlab.

Opschalen demoveld naar fieldlab

Om het demoveld op te schalen tot een regionale proeftuin voor duurzame teeltmaatregelen is door Greenport Duin- en Bollenstreek samen met HAS green academy, bollentelers en melkveehouders een EIP-subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van LNV voor het ontwerpen van een Fieldlab Bollenstreek. Dit Fieldlab Bollenstreek moet ruimte bieden voor teeltexperimenten en sociale innovatie waarmee wordt bijgedragen aan een gezonde agrarische sector voor de hele Bollenstreek. In het Fieldlab Bollenstreek wordt ook de melkveehouderij betrokken, omdat de verwachting is dat bollenteelt en melkveehouderij elkaar kunnen versterken bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Over Living Lab B7

HAS green academy is één van de drie consortiumpartners van Living Lab B7, samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (Wageningen) en de Radboud Universiteit (Nijmegen). In Living Lab B7 werken deze partners samen met lokale partijen aan biodiversiteitverbetering in de Bollenstreek. Het demoveld is ontstaan uit de samenwerking van Living Lab B7 met de Bollenjongens, Greenport Duin- en Bollenstreek en Agrifirm.

onderbroeken-challenge-2023-greenportdb

Start Onderbroeken Challenge

Met een tiental deelnemers graven we op verschillende plekken in de regio de onderbroeken in en laten ze daar twee maanden zitten. Daarna graven we de onderbroeken weer op. De mate waarin deze zijn verteerd, is een goede indicatie voor de kwaliteit van je bodem: hoe meer er is ‘gegeten’ daar beneden, hoe beter. 

Het meten hiervanvan (en daar naar handelen) is van cruciaal belang om de gezondheid van natuurlijke ecosystemen te behouden en duurzaam landgebruik te bevorderen. Met de Onderbroeken Challenge doen we dit lokaal en duiken we in het bodemleven. 

Ingraaftips

  • Graaf de onderbroek in op minimaal vijf en maximaal tien centimeter diepte en leg de onderbroek plat neer.
  • Maak een foto
  • Markeer de plek waar je de onderbroek ingraaft.

 Opgraaftips 

  • Graaf de onderbroek na acht weken weer op
  • Maak een foto terwijl de restanten van de onderbroek nog in de grond liggen
  • Bekijk de afbraak van de onderbroek. 

Praktisch 

  • Donderdag 12 oktober ingraven 
  • Dinsdag 12 december opgraven
  • Maak beide keren foto’s en deel deze met Greenport Duin- en Bollenstreek
  • Leuk als je de foto’s deelt op jouw sociale media en Greenport Duin- en Bollenstreek daarin noemt.

GreenportLIVE over bodemkwaliteit en bodemleven

Op 1 juni 2023 organiseerden wij het GreenportLIVE evenement: beantwoording opgehaalde kennisvragen circulaire Duin- en Bollenstreek. Hierin kwam het bodemleven en de bodemkwaliteit uitgebreid aan bod. Opgehaalde kennisvragen werden behandeld in workshops, aan de hand van posters en de serious game. Lees hier meer over dit evenement en opbrengsten van het project.

Flyer-Onderbroeken-Challenge