bollen-bloemen-innovatie7

Start Onderbroeken Challenge

Hoe levendig is jouw bodem? Zelf bodemleven- en kwaliteit meten op je perceel of in de achtertuin? Dat kan op een makkelijke manier: door mee te doen met de Onderbroeken Challenge. We starten op donderdag 12 oktober met in het ingraven van 100% katoenen onderbroeken. Na twee maanden graven we ze weer op en bekijken de resultaten.
onderbroeken-challenge-2023-greenportdb

Met een tiental deelnemers graven we op verschillende plekken in de regio de onderbroeken in en laten ze daar twee maanden zitten. Daarna graven we de onderbroeken weer op. De mate waarin deze zijn verteerd, is een goede indicatie voor de kwaliteit van je bodem: hoe meer er is ‘gegeten’ daar beneden, hoe beter. 

Het meten hiervanvan (en daar naar handelen) is van cruciaal belang om de gezondheid van natuurlijke ecosystemen te behouden en duurzaam landgebruik te bevorderen. Met de Onderbroeken Challenge doen we dit lokaal en duiken we in het bodemleven. 

Ingraaftips

  • Graaf de onderbroek in op minimaal vijf en maximaal tien centimeter diepte en leg de onderbroek plat neer.
  • Maak een foto
  • Markeer de plek waar je de onderbroek ingraaft.

 Opgraaftips 

  • Graaf de onderbroek na acht weken weer op
  • Maak een foto terwijl de restanten van de onderbroek nog in de grond liggen
  • Bekijk de afbraak van de onderbroek. 

Praktisch 

  • Donderdag 12 oktober ingraven 
  • Dinsdag 12 december opgraven
  • Maak beide keren foto’s en deel deze met Greenport Duin- en Bollenstreek
  • Leuk als je de foto’s deelt op jouw sociale media en Greenport Duin- en Bollenstreek daarin noemt.

GreenportLIVE over bodemkwaliteit en bodemleven

Op 1 juni 2023 organiseerden wij het GreenportLIVE evenement: beantwoording opgehaalde kennisvragen circulaire Duin- en Bollenstreek. Hierin kwam het bodemleven en de bodemkwaliteit uitgebreid aan bod. Opgehaalde kennisvragen werden behandeld in workshops, aan de hand van posters en de serious game. Lees hier meer over dit evenement en opbrengsten van het project.

Flyer-Onderbroeken-Challenge
Start Onderbroeken Challenge