jaarverslag-GOM-2020-greenport

Herstructurering Duin- en Bollenstreek: het is pas klaar als het af is

De recente publicatie van het jaarverslag 2020 van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek is aanleiding voor Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB en LTO Noord om nogmaals hun steun en waardering voor de uitvoerder van de herstructurering in de regio uit te spreken. Hoewel er, zeker de afgelopen periode, ook de nodige kritiek op het functioneren van GOM geweest is, zijn voornoemde organisaties van mening dat ook in 2020 goede stappen gezet zijn in het toekomstbestendig maken van het sierteeltcluster in de regio. En er is nog het nodige te doen, ook als het gaat over de manier waarop de herstructurering uitgevoerd wordt.

GOM houdt zich, als uitvoerder van het herstructureringsbeleid (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, ISG) van de vijf samenwerkende gemeenten in de regio, met name bezig met de herstructureringsopgave in het buitengebied, dat overwegend agrarisch in gebruik is.

“We wonen, werken en recreëren nu eenmaal in een populair en druk stukje Nederland”, aldus Kees van der Zwet, voorzitter van Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. “Om het prachtige landschap te behouden en verder te versterken is het werk dat GOM doet onmisbaar. Dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat in 2020 weer (bijna) 50 nieuwe initiatieven ontplooid zijn met behulp van GOM.”

In 2020 werd in totaal 0,9 hectare toegevoegd aan het bollenteeltareaal in de regio, ook werd ongeveer 10.000 m2 overbodige bebouwing gesloopt en zijn er 7 bouwtitels voor woningen in het buitengebied verkocht.

Aangescherpte visie

Op de achtergrond hebben de agrarische organisaties KAVB, LTO Noord en AJDB de afgelopen maanden gewerkt aan een aanscherping van hun visie op het regionale beleid. Deze aangescherpte visie zal op korte termijn openbaar worden en bevat onder meer nieuwe of aangescherpte gezichtspunten met betrekking tot huisvesting van internationale medewerkers, duurzame energie en herstructurering. Namens de stuurgroep die deze organisaties gevormd hebben, zegt Jaap Bond, in het dagelijks leven tevens voorzitter van KAVB: “Ik ben blij met onze aangescherpte visie en met name ook met het draagvlak dat er voor deze visie is, zowel onder onze eigen achterbannen als bij onze partners in de regio. Dat geeft een goede basis voor het gesprek over de uitwerking van deze visie in concreet aangepast beleid en een meer adequate uitvoering van dit beleid.” GOM werkt hard en gestaag door aan het uitvoeren van de ISG en hoopt daarbij de aankomende tijd op een aanzwengelende actie vanuit de bollengemeenten met betrekking tot het aanwijzen en in procedure nemen van de zogenaamde clusterlocaties voor Greenportwoningen.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van GOM.

Podcast Werkgeverslijn: werken met jongeren

De sprekers deze podcast zijn Petra van Veen en Klaas Niewold van Flevoplant in Ens. Hun bedrijf werkt elk jaar in de zomerperiode met zo’n 60 jongeren. Hoe werven zijn hun jonge tijdelijke arbeidskrachten, hoe zorg je er voor dat ze een duidelijk beeld hebben van de werkzaamheden en hoe stuur je ze aan als je ze eenmaal binnen hebt? Welke kansen en uitdagingen zijn er? Flevoplants heeft onderhand jarenlange ervaring met het bewust inzetten van jongeren, waardoor zij in deze podcast veel tips kunnen geven voor collegawerkgevers, ook buiten de sector.

Andere sectoren

In totaal worden dit jaar zes podcasts opgenomen dankzij een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. In alle afleveringen komen werkgevers aan het woord, uit verschillende deelsectoren. Op die manier wil de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een kijkje te geven in de keukens van werkgevers en hopen zij werkgevers handvatten mee te geven.
Luister de andere podcast(s) via de website van Werkgeverslijn.

Stages gezocht: begeleid mbo-talent naar een mooie toekomst!

Frisse blik

In bepaalde sectoren is het aantal stageplekken écht drastisch verminderd. Het gaat dan om retail, welzijn, entree-opleiding servicemedewerker (dienstverlening, sport en zorg), winkelambacht, groothandel, office, ict, logistiek, mechatronica, electro en installaties. De arbeidsmarkt heeft deze waardevolle talenten hard nodig wanneer het virus niet meer (of verminderd) onder ons is en de economie weer aantrekt. Daarom een dringende oproep aan bedrijven: Open na de zomer je deuren voor deze leergierige en enthousiaste mbo’ers. Daar doe je niet alleen studenten maar ook jezelf een groot plezier mee. Stagiairs brengen een frisse blik en nieuwe vaardigheden met zich mee, waar je bedrijf ook weer van leert.

Optimale koppeling

Om een stapje extra te zetten waar nodig, is op schaal van de Leidse regio een Stagepact071 afgesproken. Een samenwerking van onderwijs, gemeenten, ondernemersverenigingen en de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Vanuit het pact wordt op donderdag 2 september een online stagebeurs georganiseerd, wordt de informatie over de stages en de richtlijnen voor een erkend leerbedrijf beter vindbaar gemaakt en gaat Cynthia Romijn als ‘stagejager’ aan de slag. Haar taak is met name gericht op het sollicitatieproces tussen student en bedrijf om te komen tot een optimale koppeling.

Dit kun je doen

Als we met elkaar de schouders zetten onder het terugdringen van het tekort, dan lossen we op korte én lange termijn een probleem op. Heb je binnen je bedrijf of organisatie na de zomer een stageplaats beschikbaar? Dan kun je het volgende doen:

  • Ben je al een erkend leerbedrijf? Geef in MijnSBB aan welke stageplekken en leerbanen je beschikbaar hebt en update je profiel. Je vacatures verschijnen vervolgens automatisch op stagemarkt.nl. De MBO-student kan zo jouw stageplek of leerbaan vinden.
  • Wil je leerbedrijf worden? Vraag dan eenvoudig een erkenning aan via https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning.
  • Wil je deelnemen aan de online stagebeurs op 2 september en in contact komen met studenten? Houd dan de berichtgeving vanuit Economie071 in de gaten of stuur alvast een mail naar stagejager@economie071.nl.
  • Heb je een vraag? Neem dan contact op met Cynthia Romijn, stagejager vanuit Stagepact071. Dat kan via stagejager@economie071.nl.

Lees meer over stagejager Cynthia Romijn en haar doelen.

Cynthia-Romijn-stagejager-greenport-duin-en-bollenstreek

Stagejager van start

Stage is cruciaal

Stagepact071 is een samenwerking van de Leidse onderwijsinstellingen, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), gemeenten en de ondernemersverenigingen met een extra actieve rol voor Ondernemend Leiden. Het verbindt lokale initiatieven voor een sterkere regionale structuur. Cynthia: ‘Lokaal zijn er al mooie initiatieven, maar we moeten met elkaar alle zeilen bijzetten omdat het probleem zo groot is geworden. Het gaat nu om een tekort van 700 stageplaatsen’. Daarnaast zijn er nog andere problemen om op te lossen: ‘Er is nu vaak sprake van een mismatch en jongeren hebben aansporing nodig om in beweging te komen. Door mijn inzet wil ik ook de relatie tussen het onderwijs, de jongeren en het bedrijfsleven verbeteren. Want iedere stagiair verdient de beste voorbereiding voor een toekomstige baan en iedere werkgever de beste werknemer!’

Bekende en nieuwe bedrijven welkom

Mocht een bedrijf nog geen erkend leerbedrijf zijn dan brengt de ‘stagejager’ hen in contact met SBB. Dit is de instantie die leerbedrijven erkend en waar de leerbedrijven vervolgens hun stageplaats of leerbaan kunnen aanbieden. Cynthia: ‘Door mijn ervaring in de uitzendbranche kan ik hier een goede bijdrage aan leveren.’

Meerdere acties

In het nieuwe schooljaar wordt mede door het uitstellen van stages door covid een grotere vraag naar stageplaatsen en leerbanen verwacht. Stagepact071 organiseert daarom nog voor de zomer een stagebeurs voor het koppelen van vraag en aanbod. Ervaringen van lokale bedrijven uit onze regio worden ook gedeeld, zodat goede voorbeelden anderen inspireren om in actie te komen. Cynthia: ‘Met elkaar kunnen we dit probleem oplossen. Ik ga er daarnaast voor zorgen dat alle verbeterpunten voor onderwijs en bedrijven worden behouden. Zo staan we bij een volgende uitdaging als regio sterker in onze schoenen.’

Haak aan!

Erkende leerbedrijven kunnen een stageplaats aanbieden via de bekende website Mijn s-bb. Bedrijven die overwegen erkend leerbedrijf te worden kunnen contact opnemen met Cynthia Romijn. Alle informatie daarvoor is te vinden op www.economie071.nl.
Lees meer, doe mee en meld je aan!

Bron: Economie071