Lampen-uit-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport monitort een jaar lang energieverbruik van twintig bedrijven

De Greenport Duin- en Bollenstreek streeft naar een klimaatneutraal sierteeltcluster in 2040. Om dat te halen, steunt de Greenport bedrijven die maatregelen willen nemen. Samen met Royal Anthos en Regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EE Care) geeft de Greenport twintig bedrijven de kans een jaar lang hun energieverbruik te monitoren. EE Care vult dit nog eens aan door datzelfde jaar de meetgegevens ook te voorzien van een advies.

Meten = weten

Met betrouwbare digitale data wordt het energieverbruik in jouw bedrijf gericht gemonitord. Als je weet waar en wanneer onnodig energie wordt verbruikt, kan je hierop doelbewust gaan besparen. Meld je zo snel mogelijk aan, want er zijn een beperkt monitors te verdelen. E-mail naar maarten@eecare.nlen wij laten zo snel mogelijk weten of jij deelnemer bent.

bloemen-planten-maken-gelukkig-greenport-duin-en-bollenstreek

Kabinet, gun mensen een kleurrijk voorjaar!

De verkoop van bloemen, planten en tuinbenodigdheden ging nog net niet door het dak toen er weer gekocht mocht worden. Dit hielp bij het snelle en goede herstel van de malaise in de sierteelt. Wetenschppelijke studies onderbouwden dat mensen baat hebben bij een groene woon- en leeftomgeving. Depressieve klachten nemen af en mensen hebben minder last van aandoeningen aan luchtwegen en ziekten die te maken hebben met gebrek aan beweging. Bond: “Als mensen aan de slag gaan met de tuin of het balkon, draagt dat eraan bij dat ze minder massaal erop uittrekken bij mooi voorjaarsweer. We roepen het kabinet op deze positieve aspecten te betrekken bij het vaststellen van de strategie voor de komende weken.”

Maart omzetmaand

De maand maart is normaal gezien een belangrijke omzetmaand voor de sierteelt. In het eerste kwartaal van het jaar gaat er voor circa 160 miljoen euro aan bloemen en planten over de Nederlandse toonbanken. Zo’n 70 miljoen (bijna 45%) van die omzet vindt plaats in maart. Een relatief klein deel wordt verkocht via supermarkten en markten; de consument koopt het leeuwendeel bij bloemenwinkels en vooral tuincentra. Vergeleken met voorgaande jaren hebben die afzetkanalen de eerste weken van dit jaar al forse verliezen geleden.

Petitie in Duitsland

In Duitsland zijn diverse partijen uit de tuinbranche een petitie gestart om tuincentra op 1 maart te openen. Lees het volledige bericht. 

Bron: Greenity

Terugblik Economic Forum Duin- en Bollenstreek

Een goede tweek weken na het Forum blikken we terug op een geslaagde eerste (online) editie van het Economic Forum Duin- en Bollenstreek.

>> Bekijk hier de compilatie van de dag

Interactie
Tijdens het Forum was er volop gelegenheid tot interactie. Bedankt voor het meedenken en meedoen. Bekijk hieronder een selectie van de vragen, uitslagen polls en stellingen.

>> Bekijk de output van het programma

Terugkijken ochtend- en middagprogramma
Tijdens het ochtendprogramma stonden de onderwerpen ‘de status van de economie’, ‘de economische agenda’, ‘vestigingsklimaat’ en ‘kennis, onderwijs en arbeidsmarkt’ centraal.

>> Ochtendprogramma (integraal)

Tijdens het middagprogramma werd gesproken over ‘vernieuwing van de economie’ en ‘best practices in region building’ met de regio Zwolle en Eindhoven.

>> Middagprogramma (integraal)

Terugkijken per onderwerp

>> De status van de economie
>> De economische agenda
>> Vestigingsklimaat
>> Kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
>> Vernieuwing van de economie
>> Best practices