bollen-bloemen-innovatie7

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten, ook aan internationale medewerkers. Gemeenten kunnen actief gaan sturen, bijvoorbeeld door extra eisen te stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.
Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Algemene regels en mogelijkheid tot het invoeren van een vergunningstelsel 

De wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de algemene regels en de huurvergunning en bestaat uit twee delen.  
 
A. Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze norm beschrijft het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan internationale medewerkers.  

B. In aanvulling op de algemene regels kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen, ook voor de verhuur aan internationale medewerkers. Daarbij kunnen gemeenten voorwaarden aan de vergunning verbinden ten aanzien van het maximaal aantal personen per kamer, voorzieningen voor hygiëne en ten aanzien van voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voedsel. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden.   

Webinar  over

Om gemeenten en andere stakeholders te informeren over de exacte inhoud van de wet organiseerde de VNG onlangs een interessant webinar. Dit webinar (duur is iets meer dan 60 minuten) is terug te kijken via YouTube (klik op onderstaande video of gebruik deze link: https://www.youtube.com/watch?v=HqoTbK4CpfQ).

Vragen over de Wet goed verhuurderschap?

Heb je vragen over de implementatie van de Wet goed verhuurderschap? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG (voor gemeenten) arbeidsmigranten@vng.nl of met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw 088 – 888 66 88 (voor ondernemers).  

Wet goed verhuurderschap