bollen-bloemen-innovatie7

LTO tegen teler: “Houd contact met je verzekeraar over zonnepanelen”

Steeds meer agrarische daken en stallen worden benut om zonne-energie op te wekken. Hiermee kunnen boeren en tuinders bijdragen aan nationale klimaatdoelstellingen. Ondernemers die zonnepanelen op het bedrijf hebben krijgen te maken met een verplichte keuring, waarmee onder andere het risico op brand wordt verkleind, schrijft LTO. Om bijkomende knelpunten te adresseren en mogelijk op te lossen heeft LTO contact met het Verbond van Verzekeraars. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat verduurzaming tot onverzekerbaarheid leidt.
royal-de-ree-co2-neutraal-zonnepanelen

Keuring

Ondernemers die zonnepanelen op het dak hebben liggen kunnen te maken krijgen met een ‘scope 12 keuring’. Daarbij wordt gekeken naar de veiligheid van de zonnepanelen: van paneel tot aan de aansluiting in de meterkast. Er wordt gekeken naar de staat van de installatie en mogelijke risico’s op brand. De scope 12 keuring wordt mogelijk op 1 januari 2024 verplicht bij 50 of meer zonnepanelen op een gebouw.

Sommige verzekeraars introduceren deze keuring al voor die datum. Meestal is deze keuring ook een verplichting vanuit de polisvoorwaarden. Als hieraan niet wordt voldaan bestaat het risico dat eventuele schade in geval van brand of weersextremen niet is verzekerd. Nagenoeg alle installaties op agrarische bedrijven bevatten meer dan 50 zonnepanelen.

Knelpunten

Sinds de invoering van deze keuring lopen agrarische ondernemers tegen enkele knelpunten aan. Bijvoorbeeld een gebrek aan keuringscapaciteit of het niet kunnen uitvoeren van de – na keuring vastgestelde – noodzakelijke aanpassingen als gevolg van onderbezetting bij installateurs. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een keuring die niet binnen de door de gestelde termijn van de keuring kan plaatsvinden, neem dan altijd contact op met de verzekeraar. Er kan in dat geval sprake zijn van overmacht. Vaak komen de ondernemer en de verzekeraar er samen uit. Het belangrijkst is dat ondernemers in contact blijven met hun verzekeringsmaatschappij of – agent om te zoeken naar een oplossing. Ook als de ondernemer panelen wil laten plaatsen, is contact vooraf met de verzekeraar altijd gewenst. Dit kan verrassingen achteraf voorkomen.

LTO is voorstander van een periodieke keuring van elektrische installaties, bijvoorbeeld van zonnepanelen. Keuringen kunnen bijdragen aan het verkleinen van de risico’s op (stal)brand. Hoewel kosten voor een keuring binnen de bedrijfsvoering horen, vindt LTO dat het niet zo mag zijn dat verduurzaming leidt tot onverzekerbaarheid of niet gedekte schade.

Bron: LTO Nederland

LTO tegen teler: “Houd contact met je verzekeraar over zonnepanelen”