bollen-bloemen-innovatie7

Toelatingsprocedure laag-risicomiddelen simpeler

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb) komt binnenkort met een vereenvoudiging van de uitbreiding van laag-risicomiddelen met kleine toepassingen. Met als doel deze mogelijkheden zoveel mogelijk te stimuleren.
gewasbescherming-middelenkast-greenport

Een kleine toepassing kan worden aangevraagd voor planten die niet op ruime schaal worden geteeld of om te voldoen aan een uitzonderlijke behoefte op het gebied van gewasbescherming. De teelt mag niet meer dan 5000 ha onbedekt of 1000 ha bedekt areaal omvatten. Bij de beoordeling van een kleine toepassing wordt gebruik gemaakt van de beoordeling van de oorspronkelijke toelating of – indien beschikbaar – een recente beoordeling van het middel. Dat maakt dat de aanvraag relatief weinig beoordelingstijd vraagt.

Bijdrage aan verduurzaming

Via  ’kleine toepassing procedure’ is volgens Ctgb-directeur Ingrid Becks een ‘groen’ middel op relatief eenvoudige wijze veel breder te benutten. Die mogelijkheid moet wel door een toelatinghouder of de sector via bijvoorbeeld een belangenorganisatie worden ingevuld met een aanvraag. Het Ctgb kan immers alleen middelen toelaten of een toelating uitbreiden als het daarvoor een aanvraag krijgt. 

Een goed voorbeeld vindt Becks de omvangrijke uitbreiding met kleine toepassingen van de fungicide Botector op basis van de schimmel Aureobasidium pullulans, die het college in haar laatste vergadering heeft gehonoreerd. Dit ‘groene’ middel had reeds een toelating in aardbei en enkele houtig kleinfruitgewassen, waar het is toegelaten tegen botrytis. De inzet van Botector wordt nu uitgebreid onder meer in bedekte en onbedekte bloemisterijgewassen, dus zowel in snijbloemen, potplanten, zomerbloemen en sierheesters.

Bron: Greenity

Toelatingsprocedure laag-risicomiddelen simpeler