bollen-bloemen-innovatie7

Loket Zakelijk Zuiniger is geopend

De vraag naar duurzamer ondernemen is groot. Vanuit overheden maar ook de consument stelt deze vraag steeds vaker. Hoe kan jij als ondernemer duurzamer ondernemen? Je komt er achter via het speciale loket Zakelijk Zuiniger, waarin zeven partijen de handen in een slaan om zo de energietransitie op een positieve manier de goede richting op te krijgen.
Loket-zakelijk-zuiniger-zonnepanelen-duurzamer-ondernemen-greenportdb

De Europese Unie heeft een CO2 reductiedoel van 55% gesteld voor 2030. Hiervoor ontwikkelt Nederland nieuwe ondersteuningsmaatregelen, maar ook wet- en regelgeving zoals de Informatieplicht en de Label-C verplichting voor kantoren.

Proactief

Regio Duin- en Bollenstreek speelt hier proactief op in met het duurzame energieloket voor ondernemers in de Bollenstreek: Zakelijkzuiniger.nl.

Wij helpen

Hiermee ondersteunt zij lokale mkb-ondernemers in de energietransitie. Bijvoorbeeld met dakscans voor de inzet van zonnepanelen, advies bij subsidieaanvraag of het opzetten van collectieve verbeter initiatieven op bedrijventerreinen.

Samenwerking tussen partners

Zakelijk Zuiniger is een samenwerking tussen zeven partners: .
De grote maatschappelijke uitdagingen vragen samenwerking: van ondernemers, van gemeenten, eigenlijk van iedereen die er een rol en een belang in heeft. Bij de energietransitie geldt dat voor ons allemaal! De zeven partners die het loket vormen (gemeente HLT, gemeente Noordwijk, Bollenstreek in Bedrijf, provincie Zuid-Holland en Greenport Duin- en Bollenstreek) zijn er van overtuigd dat intensieve samenwerking onmisbaar is voor de verandervraagstukken die we met zijn allen hebben. Dat willen we, dat moeten we en dat kunnen we.

Wat gaan we hier voor doen?
Serviceloket Zakelijk Zuiniger helpt ondernemers met deskundig advies, bij het verwerven van subsidies en het vinden van lokale en regionale bedrijven die daarbij kunnen helpen.

Meer informatie

Kijk op www.zakelijkzuiniger.nl voor alle informatie die beschikbaar is.

Loket Zakelijk Zuiniger is geopend