bollen-bloemen-innovatie7

Subsidieregelingen scholing en ontwikkeling

Het ontwikkelen van jezelf en jouw werknemer(s) is van belang voor de continuïteit van jouw onderneming. Iedere sector biedt subsidieregelingen ter ondersteuning van scholing en ontwikkeling. Bekijk hieronder de themapagina van Werkgeverslijn voor een overzicht van subsidies voor de glastuinbouw en open teelten.
banenmarkt-world-horti-center-greenport

Glastuinbouw

Open Teelten

Bron: Werkgeverslijn

Subsidieregelingen scholing en ontwikkeling