bollen-bloemen-innovatie7

Subsidie voor toerisme

Toerisme is een grote trekker in de streek, dat weet ook de provincie Zuid-Holland. Om de balans te vinden tussen de positieve en negatieve effecten van toerisme en beter te laten aansluiten op haar maatschappelijke opgaven heeft de provincie een subsidiepot van 500.000 EURO beschikbaar.
Bollenvelden-agrotoerisme-greenport-duin-en-bollenstreek

Voor de openstelling van de startnotitie toerisme wil de Rijksoverheid focus aanbrengen op de volgende thema’s:

  • Corona-maatregelen
  • Verduurzaming
  • Betrokkenheid eigen bewoners, met name de jeugd.

Beleidsvisie

In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren. Bijvoorbeeld:

  • Gebruik van duurzame vervoersmiddelen, OV- en fietsgebruik stimuleren onder toeristen.
  • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor landbouw, op het gebied van agrotoerisme en streekproducten.
  • Vergroten van bewustzijn en draagvlak met betrekking tot belangrijke provinciale opgaven zoals energietransitie, waterveiligheid en biodiversiteit.
  • Maatregelen om de druk op de leefbaarheid en biodiversiteit van bepaalde toeristische plekken en gebieden te verminderen onder andere gericht op het beïnvloeden van bezoekersstromen en het verminderen van zwerfafval.
  • En meer…

Deze – vooralsnog eenmalig – opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.

Als rechtspersoon is het mogelijk om t/m 15 december 2020 een subsidieaanvraag in te dienen. De dag van ontvangst is de dag van indiening (ontvangsttheorie).

Aanmelden kan via de website van de Rijksoverheid.

Subsidie voor toerisme