bollen-bloemen-innovatie7

Compost: gooi niet alles op een hoop!

Bollenafval, een prima reststroom om compost mee te maken. Maar, goede compost is niet zomaar vervaardigd. De reststromen, zoals plantaardig materiaal, moeten op de juiste manier worden aangeboden en verwerkt.
Proefveldje-bollenporrie-compost-greenport-duin-en-bollenstreek

In dit bericht willen wij graag drie zaken met jullie delen die allemaal te maken hebben met compost.

  1. Het belang van schone bollenporrie: met name de vervuiling door kleine stukjes plastic is een groot probleem bij de verdere verwerking en opwaardering van reststromen, bijvoorbeeld in de vorm van compost. Dit probleem is eenvoudig te voorkomen, bijvoorbeeld door plastic labels vooraf te verwijderen of door te kiezen voor papieren labels. Uiteraard geldt dat ook andere, niet verwerkbare vervuiling zoveel mogelijk voorkomen moet worden.
  2. Je hebt compost en je hebt compost. Om zeker te weten dat je geen schimmels, ziekten of onkruiden, zoals de knolcyperus, verspreidt wanneer je compost toepast op je bedrijf, is het verstandig gebruik te maken van compost die afdoende verhit is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Keurcompost. Deze compost is veilig toe te passen.
  3. Aansluitend op het tweede onderwerp: Wij zijn in de regio bezig aan te tonen dat je met de juiste behandeling van bollenporie (met bolspecifieke schimmels, bacteriën en aaltjes), de compost die hiervan gemaakt wordt veilig kunt gebruiken. Dit is van belang als we straks – hopelijk op grote schaal – diverse reststromen op een nieuwe locatie in onze regio kunnen opwaarderen, waaronder tot compost. Begin volgend voorjaar kunnen jullie met eigen ogen op de proeflocatie van Delphy in Lisse zien wat het effect van de behandeling door Meerlanden is.

Door zo schoon mogelijk te werken en goed op te letten bij toepassing van compost kunnen we samen de regionale kringlopen in onze regio steeds verder sluiten!

Wil je meer weten over het initiatief dat wij samen met Meerlanden, Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 genomen hebben om te onderzoeken op welke manier we reststromen in onze regio nog beter kunnen benutten, lees dan eens dit bericht op onze website of neem contact op met één van de contactpersonen van de genoemde organisaties.

Compost: gooi niet alles op een hoop!