Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle gestart

De Tuinbouw Battle richt zich op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij krijgen een online lesprogramma en hun eigen mobiele teeltkar waarop ze hun tulpenbollen verzorgen. De leerlingen worden om – naast de verzorging van de tulpen – te verkopen en daarmee geld te verdienen voor een aankoop voor de klas, zoals een spel of iets om mee buiten te spelen. De bosjes tulpen mogen ze natuurlijk ook weggeven.

Als onderdeel van het project begeleiden experts uit de sector de klas en delen zij hun kennis om de leerlingen te enthousiasmeren voor het sierteeltcluster. Een bedrijfsbezoek bij de telers hoort ook bij het programma. Corona gooit dit jaar roet in het eten en het bedrijfsbezoek staat vooralsnog onder voorbehoud op het programma.
De leraren krijgen een online lespakket inclusief lerarenhandleiding (gericht op bloei van bollen) en educatieve filmpjes om hun leerlingen gedurende de lesweek te helpen met het kweken van de bollen.

Zowel de mobiele teeltinstallatie als het lespakket en de bollen worden tijdens de battle kosteloos ter beschikking gesteld door Greenport Duin- en Bollenstreek en haar partners (Stimuflori, Holland Rijnland, Container Centralen en lokale Rabobanken) in het project. Ons projectteam ontzorgt: wij halen en brengen de materialen, plannen het bedrijfsbezoek bij een kweker in de buurt of het online bezoek van de expert voor een gastles.

Het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (onderdeel van de Economic Board Duin en Bollenstreek) ziet graag dat de scholen in de regio gebruik maken van interactieve lespakketten/gastlessen en/of praktijkbezoeken. Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunen wij dit gedachtegoed.
Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen bij de regio en al haar activiteiten betrokken worden, hoe groter de kans dat jongeren zich ook in hun eigen leefomgeving verder ontwikkelen op het gebied van werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat draagt bij aan een krachtige economische en sociale regio!

Bollenvelden-agrotoerisme-greenport-duin-en-bollenstreek

Subsidie voor toerisme

Voor de openstelling van de startnotitie toerisme wil de Rijksoverheid focus aanbrengen op de volgende thema’s:

  • Corona-maatregelen
  • Verduurzaming
  • Betrokkenheid eigen bewoners, met name de jeugd.

Beleidsvisie

In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren. Bijvoorbeeld:

  • Gebruik van duurzame vervoersmiddelen, OV- en fietsgebruik stimuleren onder toeristen.
  • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor landbouw, op het gebied van agrotoerisme en streekproducten.
  • Vergroten van bewustzijn en draagvlak met betrekking tot belangrijke provinciale opgaven zoals energietransitie, waterveiligheid en biodiversiteit.
  • Maatregelen om de druk op de leefbaarheid en biodiversiteit van bepaalde toeristische plekken en gebieden te verminderen onder andere gericht op het beïnvloeden van bezoekersstromen en het verminderen van zwerfafval.
  • En meer…

Deze – vooralsnog eenmalig – opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.

Als rechtspersoon is het mogelijk om t/m 15 december 2020 een subsidieaanvraag in te dienen. De dag van ontvangst is de dag van indiening (ontvangsttheorie).

Aanmelden kan via de website van de Rijksoverheid.