bollen-bloemen-innovatie7

Greenports NL schrijft brief aan Tweede Kamer over stilvallen SDE+ subsidie

Greenports Nederland schrijft brief aan Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de hoge energieprijzen en daarmee het stilvallen van de SDE+ subsidie op 1 januari 2023. Het gevolg: de energietransitie wordt hiermee teruggedraaid.
royal-de-ree-co2-neutraal-zonnepanelen

DE SDE+ subsidie is juist de steun waardoor 500 (!) tuinbouwpioniers duurzaam energie zijn kunnen gaan produceren. 30 biomassaprojecten, 24 aardwarmteprojecten en enkele zonthermievelden dreigen stil te vallen. In de plaats hiervan dreigt weer 700 miljoen kuub gas gestookt te gaan worden.

Glastuinbouw Nederland heeft de ‘Tijdelijke Correctieregeling Duurzame Warmte’ uitgewerkt. Deze regeling ondervangt het bovenstaande, zonder dat dit de overheid extra kost. Het vraagt alleen flexibiliteit.
Het kabinet heeft hier nog niet op gereageerd. Daarom heeft Greenports Nederland diverse leden van de Tweede Kamer afgelopen vrijdag een brief gestuurd. Met de oproep om deze voorgestelde regeling alsnog te omarmen en voor te vechten.

Greenports Nederland pleit samen met de regionale Greenports voor treffen van aanvullende
regelingen en maatregelen om te zorgen dat de energietransitie in de glastuinbouw niet stilvalt.

Brief aan Tweede Kamer

Lees hier de brief die Greenports Nederland stuurde aan de Tweede Kamer.

Greenports NL schrijft brief aan Tweede Kamer over stilvallen SDE+ subsidie