bollen-bloemen-innovatie7

Economic Board presenteert Eindverslag Economische Agenda 2018 – 2021

De Economische Agenda van de Duin en Bollenstreek ‘Samen succesvol’ is afgerond. De EBDB presenteerde haar eindverslag deze week aan wethouder Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg economie). Het eindverslag laat de resultaten zien die behaald zijn in de periode 2018 - 2021.
Eindverslag-EBDB-Jan-van-Rijn-en-Lars-Flinkerbusch

Handen en voeten

Wethouder Jan van Rijn: “In 2018 besloten de gemeentebesturen te investeren in een gezamenlijk opgestelde Economische Agenda Duin en Bollenstreek, om vanuit verbinding samen te werken aan de noodzakelijke economische bloei van onze regio. Uit dit eindverslag blijkt dat we hierin geslaagd zijn. Het is de EBDB gelukt om als aanjager, regisseur en verbinder de Economische Agenda ‘Samen succesvol’ in de praktijk te brengen. Dit met 10 businesscases en 18 projecten met een cofinanciering van maar liefst 63% (norm was 25%). De Economische Agenda heeft echt handen en voeten gekregen. Ik ben trots op het stevige fundament dat er nu staat.“

Trots en urgentie

Directeur EBDB Lars Flinkerbusch: “We zijn aan het einde gekomen van een belangrijke periode. Een periode van regiovorming. De samenwerking en het draagvlak in de regio zijn beter dan ooit. Veel stakeholders, programmamanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers en ondernemers van binnen en buiten de regio, hebben energiek de schouders eronder gezet en zijn met elkaar opgetrokken vanuit de kracht van verbinding. Zelfs tijdens de coronacrisis. Binnen de EBDB heerst een gevoel van trots, maar ook een gevoel van urgentie. Er zijn nog altijd veel economische uitdagingen én kansen voor deze regio. Ook zijn er volop provinciale en landelijke financieringsmogelijkheden die hieraan kunnen bijdragen. Die moeten we wel benutten! Daarom moeten we nu doorpakken en ook komende jaren samen blijven bouwen aan de brede welvaart en een bloeiende economie in de regio.”

Jaar 2022 en de toekomst

Het jaar 2022 is benoemd als overgangsjaar. Een jaar waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe (strategische) Economische Agenda 2023 – 2026 en de bijbehorende governance. Dit proces loopt voorspoedig. Samen met de overheid, het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen wordt deze zomer een duidelijke invulling gegeven aan de regionale economische toekomstplannen.

Bekijk het hier eindverslag.

Economic Board presenteert Eindverslag Economische Agenda 2018 – 2021