bollen-bloemen-innovatie7

Het landbouwportaal Rijnland is er voor jou

Dinsdag 18 januari 2022 startte het Landbouwportaal Rijnland. Een digitaal platform om je te helpen met waterbewust ondernemen. Je kunt daarbij ondersteuning krijgen van coaches, advies en subsidie voor maatregelen op vier thema's.
Water-bodem-kwaliteit-erf-landbouwportal-Rijnland

Samen werken we aan het verbeteren van bodem en waterkwaliteit. Het Landbouwportaal biedt aan alle agrariërs binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland advies, coaches en subsidie voor maatregelen. In nauwe samenwerking met LTO Noord, KAVB en Coöperatie de Groene Klaver zal het Landbouwportaal je daarin ondersteunen. Om de boodschap kracht bij te zetten zijn er 4 flyers beschikbaar. Deze staan verderop in dit bericht.

lInitiatief van diverse partijen

Het Landbouwportaal is een initiatief van het hoogheemraadschap van Rijnland en ondersteunt jouw bedrijf op vier thema’s:

  • Duurzaam bodemgebruik
  • Erfafspoeling nutriënten en mineralen
  • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Inrichting en beheer van percelen en oevers.

Wat vind je op het portaal?

  • Platform voor waterbewust ondernemen
  • Tips voor verbetering van water- en bodemkwaliteit
  • Aanvraag persoonlijk gratis advies door een themagerichte coach

Speciale flyers

Het landbouwportaal heeft diverse flyers beschikbaar. Deze vind je hieronder en kan je downloaden.

Meer informatie

Neem een kijkje op www.landbouwportaalrijnland.nl of neem contact op met de Helpdesk Landbouwportaal Rijnland: info@landbouwportaalrijnland.nl of via 088-88 866 86.

Het landbouwportaal Rijnland is er voor jou