bollen-bloemen-innovatie7

Schaalvergroting land- en tuinbouw zet door

Het aantal grote land- en tuinbouwbedrijven stijgt van 7,7 duizend in 2000 naar 12,9 duizend in 2021, terwijl het totaal aantal bedrijven afneemt. Dat blijkt uit het overzicht dat op basis van onder meer CBS-cijfers door het Rijk is opgesteld. Het laat de schaalvergroting zien.
kassen-gp-aalsmeer-greenport-duin-en-bollenstreek

Schaalvergroting land- en tuinbouwbedrijven zet door

In 2000 waren er nog 97,4 duizend land- en tuinbouwbouwbedrijven. In 2021 is het aantal afgenomen tot 52,1 duizend, een daling van 46 procent in 21 jaar. De gemiddelde economische omvang van de bedrijven stijgt gestaag van 194 naar 480 duizend euro.

Weinig kleine bedrijven in Flevoland

In de provincie Flevoland komen relatief weinig kleine bedrijven voor met een opbrengst minder dan 25 duizend euro. Relatief veel grote bedrijven – met een opbrengst boven de 500 duizend euro – zijn behalve in Flevoland ook in Zuid-Holland en Friesland te vinden. In Zuid-Holland gaat het dan vooral om glastuinbouwbedrijven.

Bedrijfsgrootte sterk toegenomen

In de periode 2000-2021 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven veel meer afgenomen (46 procent) dan de totale oppervlakte cultuurgrond (8 procent). Dat toont de schaalvergroting aan. In 2000 hadden bedrijven gemiddeld 20 hectare grond, maar inmiddels is dat gemiddeld 35 hectare: een stijging van bijna 75 procent.

Bedrijven met veel grond

Bedrijven met minimaal 30 hectare landbouwgrond komen relatief veel voor in de noordelijke provincies Groningen (69 procent), Friesland (67 procent), Flevoland (62 procent) en in de provincie Drenthe (58 procent) en Zeeland (50 procent). In Zuid-Holland is ruim een derde (37 procent) van de bedrijven kleiner dan 5 hectare. Het gaat deels om glastuinbouwbedrijven. In Flevoland, Friesland en Groningen zijn maar weinig van die bedrijven onder de 5 hectare te vinden, respectievelijk 7, 8 en nogmaals 8 procent.

Bron: Greenity

Schaalvergroting land- en tuinbouw zet door