bollen-bloemen-innovatie7

Rondje Duin- en Bollenstreek

Woensdag 24 november bezocht Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl en lid van de Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers van Glastuinbouw Nederland, samen met projectleider Annemieke de Man een aantal bedrijven in de Duin- en Bollenstreek. Doel van de bezoeken was om Malgorzata kennis te laten maken met de bollensector - n.a.v. haar optreden tijdens GreenportLIVE over internationale medewerkers - en met de belangrijke bijdrage die internationale medewerkers daaraan leveren.
malgorzata-in-gesprek-medewerker-sylwia-van-der-slot-voorhout

Het rondje Duin- en Bollenstreek begon bij Van der Slot Tulips (Voorhout), gevolgd door een bezoek aan Royal de Ree Holland (Lisserbroek), NWH-jobs (huisvestingslocatie in Lisserbroek) en FlowerBoost (Noordwijkerhout). Alle genoemde bedrijven namen de tijd voor een rondleiding langs de bedrijfsprocessen, bij NWH-jobs en FlowerBoost werd tevens een bezoek gebracht aan een huisvestingslocatie voor internationale medewerkers. In de gesprekken werd onder meer stil gestaan bij de activiteiten waarop internationale medewerkers ingezet worden en de manier waarop genoemde bedrijven internationale medewerkers werven, opvangen en aan het bedrijf binden en de uitdagingen die zij daarbij ondervinden. Daaruit bleek onder andere dat de ondernemers zich zorgen maken over het tekort aan goede huisvesting en over de lange adem die het vraagt om initiatieven voor nieuwe huisvesting vergund te krijgen.

Onder de indruk van professionaliteit

Malgorzata gaf aan onder de indruk te zijn van de professionaliteit van de bedrijven en betrokkenheid van de ondernemers bij hun internationale medewerkers. Malgorzata: “Ik heb een veel beter beeld gekregen van de bedrijfsactiviteiten van tuinbouwbedrijven in deze regio en van de uitdagingen waar ze voor staan. Internationale medewerkers zijn heel belangrijk zijn voor deze bedrijven. Zoals een van gesprekpartners zei: ‘Arbeidskrachten zijn pilaar voor succes van ons bedrijf’.  Ik zie dat bedrijven er alles aan doen om ze goed op te nemen in hun bedrijf. Als econoom onderstreep ik hoe belangrijk het is om te investeren in behoud van hun werknemers gezien de schaarste op de arbeidsmarkt. De slag om internationale werknemers is begonnen.”

GreenportLIVE internationale medewerkers

Het idee voor het rondje Duin- en Bollenstreek ontstond op het themaevent ‘internationale medewerkers in de Duin- en Bollenstreek’ van 14 oktober jl., waar Malgorzata Bos-Karczewska een presentatie gaf over de ontwikkeling van de arbeidsmigratie vanuit Polen. Gedurende de presentatie werd duidelijk dat een aantal aanwezige ondernemers Malgorzata kennis wilde laten maken met hun visie op en ervaringen met internationale medewerkers, de arbeidsomstandigheden en huisvesting van deze groep.

Rondje Duin- en Bollenstreek