bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE: In gesprek over internationale medewerkers

Internationale medewekers, een grote en belangrijke groep mensen in onze sector en Greenport. Tijd voor een GreenportLIVE over internationale medewerkers, waarbij een onderzoek werd gepresenteerd en de ontwikkeling van arbeidsmigratie uit Polen en de waarde voor onze Nederlandse economie werden besproken.
GreenportLIVE-internationale-medewerkers-14-10-21-rshousing

Ons GreenportLIVE event over internationale medewerkers vond plaats op een bijzondere plek: het duurzaamheidscentrum van RS Housing aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Met ruim veertig aanwezigen (waaronder bestuurders, ambtenaren en ondernemers) was onze locatie goed gevuld. De bijeenkomst startte met een presentatie van projectleider internationale medewerkers, Annemieke de Man, over het onderzoek dat Decisio in het opdracht van Greenport Duin- en Bollenstreek uitvoerde. In dit onderzoek werd gekeken naar het aantal internationale medewerkers in de Bollenstreek, wonend en werkend. 

Conclusies onderzoek

Annemieke nam de aanwezigen mee langs de belangrijkste conclusies uit het onderzoek: er werken ruim 10.000 internationale medewerkers binnen onze Greenport en de prognose is dat dat aantal in 2030 gegroeid is naar ruim 14.000. Ruim 61% van deze medewerkers werkt via uitzendbureaus. De belangrijkste werksectoren zijn de landbouw, groothandel en de horeca en 78% van de medewerkers verblijft korter dan 3 jaar in Nederland en 49% zelfs korter dan een jaar. In de Bollenstreek staan ruim 3900 internationale medewerkers ingeschreven in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP) van de gemeenten. Omdat het merendeel van de internationale medewerkers ingeschreven staat in Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), waarin geen verblijfsadres wordt geregistreerd, is dat een fractie van het aantal medewerkers dat daadwerkelijk in de Bollenstreek woont. Decisio schat in, op basis van vier rekenmethoden, dat het werkelijke aantal tussen de 7000 en 11.000 moet liggen. 

Kwalitatief goede huisvesting afhankelijk van meerdere factoren

Uit nader Greenport-onderzoek blijkt dat het vinden en creëren van kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep voor werkgevers, uitzenders en huisvesters zeer moeilijk is. Slechts 10% – 20% van de genomen huisvestingsinitiatieven leidt daadwerkelijk tot extra huisvesting. Het ontbreekt onder meer aan goede locaties, eenduidig overheidsbeleid en aan draagvlak en politieke wil. Een beeld dat door de aanwezigen herkend werd. 

Arbeidsmigratie uit Polen

Malgorzata Bos-Karczewska sloot het officiële deel af met een presentatie over de ontwikkeling van arbeidsmigratie uit Polen en de waarde van deze medewerkers voor de Nederlandse economie. Malgorzata is onder andere hoofdredacteur van Polonia.nl, bestuurslid van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten en lid van de maatschappelijke raad van advies van Glastuinbouw Nederland. Zij gaf in haar presentatie aan dat het merendeel van de Poolse medewerkers in Nederland jong is (tussen de 20-25 jaar) en over voldoende potentie beschikt om belangrijke toegevoegde waarde te zijn en worden voor Nederlandse bedrijven. Onder invloed van de stijgende welvaart in Polen ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal Poolse medewerkers dat naar Nederland komt zal dalen en de arbeidsmigratie van landen buiten Europa toe zal nemen. Zij waarschuwde de aanwezigen dat het draagvlak hiervoor in de samenleving steeds kleiner wordt en wees daarbij ook naar de misstanden die er zijn (arbeidsuitbuiting, slechte huisvesting). Dit werd door de aanwezigen niet herkend en als een te negatief beeld ervaren. Het onderstreept in ieder geval dat het nodig is en blijft om als sector de best practices extern te blijven delen en te laten zien dat internationale medewerkers in de tuinbouwpraktijk op de juiste en goede waarde worden geschat. 

Bezoek duurzaamheidscentrum

Na de presentaties konden de aanwezigen het duurzaamheidscentrum van RS Housing bekijken. Dit duurzaamheidscentrum bestaat o.a. uit drie modelwoningen voor doelgroepen als studenten, internationale medewerkersn en statushouders. Eigenaar Ruud Warmerdam leidde iedereen met plezier rond. Tijdens de netwerkborrel was er gelegenheid om na te praten waar een groot gedeelte van de aanwezigen gebruik van maakte.

Opname en rapport beschikbaar

De presentatie over het Decisio-onderzoek is hier te downloaden, evenals het onderliggende rapport. Daarnaast is ook de link naar de opname en het artikel uit het Leids Dagblad beschikbaar (voor abonnees).

GreenportLIVE: In gesprek over internationale medewerkers