bollen-bloemen-innovatie7

Rijk kent geen Regio Deal toe aan de Sierteeltregio

Het Rijk maakte vrijdag 9 februari 2024 bekend dat het de aanvraag voor de Regio Deal 'Sierteeltregio' helaas niet heeft geselecteerd. De greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek (bestaande uit 14 gemeenten en Hoogheemraadschap Rijnland) dienden in oktober 2023 de aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de financiering van concrete projecten die de brede welvaart in de regio’s versterken. Holland Rijnland ondersteunde bij de aanvraag.
kernboodschap-regio-deal (1)

Tweeëntwintig regio’s ontvangen in totaal € 384,6 miljoen extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regio Deals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. Deze voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Regio Deal niet toegekend

De veertien gemeenten in de drie greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hadden ook gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een Regio Deal Brede Welvaart. Deze is helaas niet toegekend.

Deze bloeiende sierteeltregio kent kracht, maar ook kwetsbaarheid. Er zijn uitdagingen op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt, waterkwantiteit en waterkwaliteit, bodem, duurzaamheid en circulariteit. En dit staat allemaal niet los van de leefbaarheid van het gebied, de werkgelegenheid en omgevingskwaliteit ofwel, de brede welvaart. De sierteeltregio wilde deze uitdagingen aanpakken en met een Regio Deal de doorbraak maken met een focus op drie pijlers:
1. Een weerbare en vitale regio
2. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt
3. Een duurzame en circulaire toekomst.
Er was van het Rijk een bijdrage gevraagd van € 20 miljoen aan de opgaven van de Regio Deal.

Programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek Maarten Prins: “We geloven onverkort in de gezamenlijke agenda die in de ingediende Regio Deal staat. Daar gaan we dan ook samen met alle betrokken partijen mee verder in de hoop en verwachting, dat de steun alsnog gaat komen van de (Rijks) overheid.”

Persbericht

Lees hier het volledige persbericht. Ook het Rijk informeert via haar website over de toegekende Regio Deals.

Rijk kent geen Regio Deal toe aan de Sierteeltregio