bollen-bloemen-innovatie7

Project Remote Sensing voor Sierteelt: Annoteren kun je leren

In het najaar van 2022 zijn zes telers uit de Duin- en Bollenstreek aan de slag gegaan met Unmanned Valley in het project Remote Sensing voor Sierteelt. Met als vraag: hoe kun je satelliet- en drone-technologie inzetten om ziekten en plagen eerder te signaleren? Recent kwamen de deelnemers weer bij elkaar om de status te bespreken.
Projectleider-Walter-teler-Daan-bollenjongen-remote-sensing-sierteelt-project-greenport

In het project Remote Sensing voor Sierteelt onderzoeken telers, Unmanned Valley en Space Campus (met steun van Holland Rijnland en gemeente Katwijk) hoe je satelliet- en drone-technologie kunt inzetten om ziekten en plagen eerder te signaleren. Met eerder signaleren kun je gerichter actie ondernemen. Het hoofddoel: minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken én een gezond gewas.

Botrytis onder de loep

De keuze in dit project is op botrytis gevallen. Achteraf een goede keuze want in het voorjaar van 2023 was er vaak sprake van botrytis in het gewas. De drone kon hierdoor veel date verzamelen. Data is alleen nog geen informatie. Dat is de slag die nu gemaakt wordt: de duizenden foto’s die de drone maakte worden beoordeeld (annoteren) door de telers om te zien of er sprake is van botrytis. Dit is het handwerk wat ook bij aritificial intelligence hoort: het systeem voeden met informatie. Dit doen de telers samen met Walter Kort (projectleider vanuit Unmanned Valley).

De volgende stappen?

Deze beelden leiden uiteindelijk tot een model. Kan dit model accuraat botrytis herkennen? Dat gaan we in een volgend stadium onderzoeken. Je kunt dit model koppelen aan bescherming: eerder of gerichter.
Weer een stap verder: voorspellen waar – ook – botryrits ontstaat, door er meer sensoren aan te koppelen. Denk ook aan bodemsensoren, lokale weersomstandigheden.

Gerichte bescherming is al mogelijk: er kan per dop worden aangestuurd en er zijn al technieken waarbij niet gespoten wordt, maar de plant wordt aangetipt.

De telers

Daan van Steijn doet mee omdat hij ziet dat projecten als deze nodig zijn: de eisen die aan duurzaam (schoon) werken worden gesteld zijn om hoog gegaan. Daan ziet ook in dat je als ondernemer niet alleen de antwoorden zult vinden. Samenwerken met andere ondernemers en een innovatie-instelling als UMV is noodzakelijk.

Daan zoekt – als bestuurder van AJDB en vanuit zijn studieclub Bollenjongens – naar manieren om zijn bedrijfsvoering te verbeteren en in te spelen op eisen en wensen van de maatschappij.

Henk Verdegaal heeft zijn bedrijf de laatste jaren omgevormd: hij is minder verschillende gewassen gaan telen en terug gegaan naar een kleinere oppervlakte. Zijn belangrijkste drijfveer: meer rust in het bedrijf, voor zichzelf en zijn naasten én voor zijn medewerkers. Daardoor heeft hij ook wat meer tijd gekregen om te werken aan innovaties die zijn bedrijf, de sector en zijn omgeving verder helpen. Daarom doet hij mee aan dit project.

Daar past ook bij: op een andere manier de werkzaamheden uitvoeren: slimmer en gerichter en met minder belasting voor de grond. Daar is zijn machinepark op aangepast en daar passen ook drone- en sensortechnologie bij. Henk is al langer betrokken bij precisielandbouw: de stapjes die worden gezet gaan langzaam maar gestaag: er komen nieuwe technieken beschikbaar. Zo kan een drone al zelfstandig vliegen (vanuit wetgeving is een piloot nog nodig) en gaat AI er voor zorgen dat data sneller en beter wordt omzet in informatie die hem kan helpen in het nemen van zijn beslissingen.

Mooi voorbeeld wat Henk noemde uit een eerder project: door vanuit de lucht naar zijn velden te kijken kwam hij erachter dat er onregelmatiger geplant was dan hij dacht. Regelmatig planten leidt tot gelijkmatigere (en gemiddeld hogere) productie. Deze inzichten gaan ook helpen in gerichter gewasbescherming inzetten of in de beslissing dit niet te doen (waarbij je dan kunt vertrouwen op het model: je kunt langer wachten).

Teler Henk (l) en projectleider Walter (r)
Project Remote Sensing voor Sierteelt: Annoteren kun je leren