bollen-bloemen-innovatie7

Drones en satellieten voor telers in de Duin- en Bollenstreek

De Europese Commissie wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw drastisch verminderen. Een groot deel van het huidige assortiment zal verdwijnen, waaronder ook middelen die op dit moment als onmisbaar worden beschouwd door veel telers. Om een oplossing te vinden worden de krachten gebundeld in het project ‘Remote Sensing voor Sierteelt’. Vandaag (1 februari 2023) onderschreven vijf partijen het mission statement en gaat het project van start.
Project-remote-sensing-sierteelt-unmanned-valley-greenport-katwijk-space-campus-holland-rijnland

Remote Sensing

Unmanned Valley, Greenport Duin- en Bollenstreek en NL Space Campus gaan met steun van Holland Rijnland en de gemeente Katwijk onderzoeken of de combinatie van diverse sensortechnieken het beeld van een bollenveld kan verrijken. Met behulp van satellieten wordt data verzameld die op grote schaal veel waardevolle inzichten moet geven. Door het inzetten van drones met moderne sensoren kan worden ingezoomd op probleemgebieden en zelfs specifieke gewassen. In de nabije toekomst kan dit mogelijk zelfs met volledig autonome systemen. De grote hoeveelheid data die hieruit voortkomt wordt uiteindelijk geanalyseerd door kunstmatige intelligentie. Hierdoor zouden ziektes, voedseltekorten of plagen veel eerder kunnen worden gedetecteerd dan met het menselijk oog mogelijk is.  

Perfecte locatie voor samenwerking

De Duin- en Bollenstreek is een hotspot voor innovatieve landbouw. Er zijn tal van initiatieven die inspelen op het vernieuwen en transformeren van de sector. De samenwerking tussen telers en experts op het gebied van dronetechnologie en satellietdata is echter uniek. Het fieldlab Unmanned Valley leent zich uitstekend om de eerste testopstellingen uit te proberen. Zodat dit vervolgens uitgerold kan worden met lokale ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Verder kunnen studenten van de opleiding Drone Engineering & Operations van het ROC, welke is gevestigd op Unmanned Valley, bijdragen aan het optimaliseren van de techniek. Vanuit de meer commerciële opleidingen aan de Hogeschool Leiden wordt al nagedacht over de businesscase.

Reduceren van gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Unie (EU) heeft het doel gesteld om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vóór 2030 met 50% te verminderen. Dit is onderdeel van het grotere plan van de EU om in 2050 het eerste klimaat-neutrale continent te worden. Overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen brengt risico’s met zich mee voor onder andere de waterkwaliteit en biodiversiteit. Door vroegtijdig en nauwkeurig te signaleren dat er omstandigheden zijn waartegen de gewassen beschermd moeten worden, kunnen deze middelen zeer precies worden toegepast en het gebruik er van aanzienlijk worden gereduceerd.

Het vinden van natuurvriendelijke oplossingen om gewassen te beschermen gaat in de toekomst een alsmaar grotere rol spelen. Dit brengt grote uitdagingen voor telers met zich mee maar ook kansen om als regio voorop te blijven lopen. De projectpartners stellen dat de initiële investeringen vooral moeten dienen als aanjager van veelbelovende innovatie, die op haar beurt nieuwe externe financiële middelen moet aantrekken.

Drones en satellieten voor telers in de Duin- en Bollenstreek