bollen-bloemen-innovatie7

Openstelling MIT: 20 april 2021

Als MKB'er kan vanaf 20 april 2021 je subsidie aanvragen binnen de MIT. Nederland beschikt over een enorme kennis en is op veel gebieden toonaangevend. Om deze positie te behouden en om de uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit, is het belangrijk te investeren in innovatie.
MIT-regeling-topsector-greenport-duin-en-bollenstreek

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 20 april 2021 weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Dien de aanvraag snel in, want de MIT-regeling is heel populair!

Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2021 ruim €66 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

Kijk voor overige informatie – over bijvoorbeeld het indienen – op de website van Topsector T&U.

Openstelling MIT: 20 april 2021