bollen-bloemen-innovatie7

Onderzoek Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Internationale medewerkers zijn niet meer weg te denken uit en zijn van belang voor het sierteeltcluster. Wat weten wij nu eigenlijk over deze groep medewerkers? Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten vond het hoog tijd om een onderzoekspanel te starten dat volledig bestaat uit internationale medewerkers. Het eerste onderzoek over woon-, werk- en leefsituatie is zojuist afgerond.
Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Waardering huisvesting mag positiever

Internationale medewerkers zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Zij vervullen banen in alle denkbare sectoren: agrarisch tot de logistiek en de zakelijke dienstverlening.
Toch weten we nog relatief weinig over deze groep werknemers en wordt er vooral over ze gesproken, maar nauwelijks met ze. Aanleiding voor Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten om een onderzoekpanel te starten dat volledig bestaat uit internationale medewerkers. Het panel is samengesteld in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research. De deelnemers in het panel worden periodiek uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoeken en peilingen.

Recentelijk werd het eerste onderzoek naar de woon-, werk- en leefsituatie van internationale medewerkers gepubliceerd. Een van de conclusies in het rapport is dat de ondervraagde internationale medewerkers de huisvesting en woonomstandigheden vaker negatief dan positief waarderen. Dat terwijl driekwart van hen wel waardering heeft voor het leefklimaat en economische mogelijkheden. Redenen genoeg  om binnen de Greenport samen te blijven werken aan de realisatie van kwalitatief goede huisvestingsoplossingen.

Meer informatie over het onderzoek van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is hier te vinden: https://bit.ly/3mEFjtg.

Onderzoek Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten