bollen-bloemen-innovatie7

Onderzoeksmogelijkheden projecten ‘Bloeiende Bollestreek’ en Living Lab B7

Op dit moment werken verschillende partijen samen binnen de projecten 'Bloeiende Bollenstreek' en het 'Living Lab B7' (met Bollentelers, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek) aan een duurzame bedrijfsvoering en het verbeteren van de natuur in de Duin- en Bollenstreek.
living-lab-b7-bloeiende-bollenstreek-greenport-duin-en-bollenstreek

In beide projecten zijn mogelijkheden om actuele kennisvragen uit de praktijk op te pakken. Onderzoekers en studenten van o.a. van de Erasmus Universiteit, Naturalis en de HAS Hogeschool gaan hiermee aan de slag. Begin december 2021 is een bijeenkomst geweest met onderzoekers van de beide projecten en de Bollenjongens om onderzoeksthema’s en kennisvragen met betrekking tot bodem(kwaliteit), biodiversiteit, circulaire teelt en gewasbescherming  te inventariseren.

Inventarisatie

De inventarisatie leverde een breed scala aan thema’s en vragen op.
Enkele voorbeelden:

  • het effect van investeren in de bodem op het rendement van de kweker;
  • het effect van verschillende andere factoren (dan de bollenteelt) op de bodemkwaliteit;
  • toepasbaarheid van natuurinclusieve maatregelen akkerbouw in de bollenteelt;
  • het effect op het bodemleven van verschillende groenbemesters;
  • rol van CRISPR-Cas in duurzaamheid en circulariteit;
  • invloed van maaibeleid gemeenten op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Een groot deel van de thema’s en vragen sluit aan op de onderzoeksdoelen van de beide projecten. De thema’s en vragen worden beoordeeld op geschiktheid en verder uitgewerkt in projectvoorstellen.

Heb je vragen? Neem contact op met Andries Middag via andries@greenportdb.nl of 06- 53 72 83 55.

GreenportLIVE over bollenteelt: circulariteit en diversiteit, mogelijkheden in de Bollenstreek

Kijk ook eens naar onze GreenportLIVE uitzending waarin de projecten ‘Bloeiende Bollensteek’ en ‘Living Lab B7‘ ook besproken worden.

Onderzoeksmogelijkheden projecten ‘Bloeiende Bollestreek’ en Living Lab B7