Talent

Van oudsher zijn de meeste bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek familiebedrijven. Wie niet in de kwekerij of handel zit, is werkzaam als toeleverancier op zeer gespecialiseerde producten. Schaalvergroting en innovaties vragen om een professionalisering in bedrijfsvoering en een meer divers personeelsbestand. Als wij het over talent hebben zien wij dat in de groene context maar vanuit een brede scope; wij richten ons op jongeren, zij-instromers en arbeidsmigranten.

Wij werken nauw samen met de Economic Board Duin- en Bollenstreek, onder meer aan een Human Capital Agenda voor de regio. Van basisschool tot universiteit, van praktijk tot fundamenteel. Alle vormen van onderwijs en onderzoek die bijdragen aan een duurzame toekomst van de sector zijn voor ons relevant. Een vaste onderwijspartner is het Wellant College en als onderzoekspartner is Wageningen University & Research nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de streek.

Naast jonge ondernemers en onderzoekers, hebben wij ook aandacht voor zij-instromers en arbeidsmigranten. De laatste groep is van grote economische waarde voor de streek. Een goede huisvesting van deze groep is een fel besproken thema.

Jonge ondernemers
Tuinbouwbattle-greenport-duin-en-bollenstreek

Doelen voor 2020

  • Stimuleren van contact tussen ondernemers uit de Greenport en leerlingen, studenten en onderwijs, met nadrukkelijk aandacht voor de verbinding tussen de Greenport en toerisme is samenwerking met de EBDB
  • Kennis uit de klas/collegezaal naar de kas of bollengrond brengen. Samen met de verschillende onderwijspartners in de regio onderzoeken wij op welke manier de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan worden bestendigd. Landelijke partners in het Tuinbouwakkoord en de provinciale Human Capital Agenda ondersteunen hierbij. 
  • Samen met partners in de regio onderzoeken in hoeverre versterkte inzet op zij-instromers uit andere sectoren en/of met afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt voor bedrijfsleven in de regio, a la GroenStart. 
  • Introduceren van de Tuinbouwbattle op basisscholen. Hoe omvangrijk is het bollenvak eigenlijk? Dat leren kinderen spelenderwijs door zelf tulpen te broeien en te verkopen. 

Actuele nieuwsberichten