bollen-bloemen-innovatie7

Meer communicatie in keten leidt tot minder milieu-impact

Als je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wilt verlagen is duidelijke en goede communicatie in de hele keten - dus van stek tot eindproduct - van groot belang om een daadwerkelijke daling in het gebruik van te realiseren. Dat blijk uit het Chain Transparency Project dat is uitgevoerd door MPS samen met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en leden van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).
Gewasbeschermingsmiddelen-Narcis-greenport-duin-en-bollenstreek

Bloemen en planten worden overal ter wereld geproduceerd. De producten gaan door een internationale toeleveringsketen: beginnend vanaf stekje naar de fase waarin de wortels groeien en uiteindelijk naar de kweker die het eindproduct produceert. Gewasbeschermingsmiddelen worden overal in deze wereldwijde toeleveringsketen toegepast en kwekers weten niet altijd goed welk product eerder in de keten is gebruikt. Een gemiste kans, want het kan zomaar zijn dat middelen dubbel worden gebruikt terwijl dit niet nodig is. Het Chain Transparency Project had als doel hierover bewustwording te creëren.

Daling milieu-impact
Tijdens het Chain Transparency Project 2.0 werden tussen 2017 en 2019 zeven producten van Floricultura, Anthura, VD Salm en Dümmen Orange gevolgd. De communicatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tussen de schakels in de sierteeltketen zorgde voor transparantie en bewustwording over de gebruikte middelen door de hele sierteeltketen heen. De schakels in de keten stemden hierdoor het middelengebruik op elkaar af. Dit had tot gevolg dat aanzienlijk minder middelen werden gebruikt (45 procent) waardoor de milieu-impact daalde. Van gewasbeschermingsmiddelen met een hoog potentieel risico voor het milieu werd zelfs 64 procent minder gebruikgemaakt. De gemiddelde vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zorgde voor een daling van de milieu-impact van 47 procent per hectare waarop de middelen werden gebruikt.

Bekijk hier alle resultaten van het Chain Transparency Project (pagina opent in het Engels).

Vanuit onze Greenport zitten bij aan de Transitietafel Gezonde Planten.
De ambities van de tuinbouwsector op het vlak van gezonde teelt en gezonde leefomgeving zijn leidend. Voor de sector is er een wereld te winnen in het uitdragen van successen, in het verbeteren van het imago en in het maatschappelijk debat over de balans tussen de noodzakelijke gewasbescherming om veilige en gezonde gewassen te kunnen blijven produceren en de milieu-impact daarvan. Lees er meer over op onze projectpagina.

Bron: Bloemenkrant

Meer communicatie in keten leidt tot minder milieu-impact