bollen-bloemen-innovatie7

Werkgeversverklaring avondklok beschikbaar

Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari 2021 voert het kabinet een avondklok in. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor dus ’s avonds blijven reizen, mits zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben.
avondklok-greenport-duin-en-bollenstreek

Iedereen in Nederland die noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft men geen formulier nodig.

Als het nodig is dat werknemers bedrijfsmatig op pad gaan tijdens de avondklok, moeten zij daarnaast óók een werkgeversverklaring kunnen tonen. Als werkgever geeft u deze verklaring af voor de periode dat werknemers voor werk in de avonduren naar buiten moeten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of en wat noodzakelijk is. Dit geldt overigens ook voor ondernemers zelf, ook zij dienen beide verklaringen te kunnen tonen tijdens de avondklok. Beide verklaringen kunnen ofwel geprint of digitaal meegenomen worden.

Download hier de twee formulieren.

Bron: Werkgeverslijn

Werkgeversverklaring avondklok beschikbaar