bollen-bloemen-innovatie7

Meer aandacht voor biodiversiteit in de Bollenstreek

Het belang van biodiversiteit mag meer aandacht krijgen in de Bollenstreek. Dat is een van de conclusies na een workshop voor bollentelers over biodiversiteitsmaatregelen, georganiseerd door Living Lab B7 op 2 maart in Voorhout.
biodiversiteit-greenport-factscheet

Tijdens de workshop op 2 maart in Voorhout gingen een tiental bollentelers en onderzoekers van Living Lab B7 met elkaar in gesprek over maatregelen die telers nemen of kunnen nemen om biodiversiteit te bevorderen. De aanwezige telers doen al iets voor de biodiversiteit rond het erf en in het bollenveld, zoals het creëren van verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen en het aanleggen van een heg of bloemenstrook. Ook het gebruik van groenbemesters wordt veel toegepast, omdat dit de bodemgezondheid verbetert wat essentieel is voor het telen van bollen en planten. Maatregelen langs oeverranden en in sloten blijken minder populair. Een enkele teler doet bijvoorbeeld aan het ecologisch schonen van de sloot.

Maatregelen langs oevers

Ook al worden maatregelen langs oevers niet veel toegepast, deze worden samen met andere maatregelen langs perceelranden (bloemenranden, heggen) wel als meest kansrijk gezien voor de natuur en om in te passen in de bedrijfsvoering. Telers zien in dat maatregelen voor biodiversiteit een voorwaarde van de maatschappij is om door te kunnen gaan met telen. Daar hoort wel financiële compensatie tegenover te staan. De aanwezige telers benadrukken dat voor biodiversiteitsherstel ook inwoners en gemeenten moeten kijken hoe zij zelf hieraan kunnen bijdragen. Daarvoor vinden zij het belangrijk dat bollentelers, gemeenten, en inwoners regelmatig geïnformeerd en geïnspireerd worden over biodiversiteit in de streek. Living Lab B7 neemt de aanbevelingen uit de workshop mee in het verdere onderzoek en uitvoering van het programma.

Living Lab B7 is een consortium van de HAS Green Academy, het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Radboud Universiteit. Samen met lokale partijen doet Living Lab B7 onderzoek naar teeltmaatregelen die biodiversiteit bevorderen, en biodiversiteitmonitoring in de Bollenstreek. Naast kennisontsluiting neemt Living Lab B7 ook een verbindende rol op zich tussen partijen die aan de slag willen met biodiversiteitsverbetering in de Bollenstreek. Meer weten over Living Lab B7, of zelf een idee voor biodiversiteitsverbetering? Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.livinglabb7.nl.

Meer aandacht voor biodiversiteit in de Bollenstreek