biodiversiteit-greenport-factscheet

Meer aandacht voor biodiversiteit in de Bollenstreek

Tijdens de workshop op 2 maart in Voorhout gingen een tiental bollentelers en onderzoekers van Living Lab B7 met elkaar in gesprek over maatregelen die telers nemen of kunnen nemen om biodiversiteit te bevorderen. De aanwezige telers doen al iets voor de biodiversiteit rond het erf en in het bollenveld, zoals het creëren van verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen en het aanleggen van een heg of bloemenstrook. Ook het gebruik van groenbemesters wordt veel toegepast, omdat dit de bodemgezondheid verbetert wat essentieel is voor het telen van bollen en planten. Maatregelen langs oeverranden en in sloten blijken minder populair. Een enkele teler doet bijvoorbeeld aan het ecologisch schonen van de sloot.

Maatregelen langs oevers

Ook al worden maatregelen langs oevers niet veel toegepast, deze worden samen met andere maatregelen langs perceelranden (bloemenranden, heggen) wel als meest kansrijk gezien voor de natuur en om in te passen in de bedrijfsvoering. Telers zien in dat maatregelen voor biodiversiteit een voorwaarde van de maatschappij is om door te kunnen gaan met telen. Daar hoort wel financiële compensatie tegenover te staan. De aanwezige telers benadrukken dat voor biodiversiteitsherstel ook inwoners en gemeenten moeten kijken hoe zij zelf hieraan kunnen bijdragen. Daarvoor vinden zij het belangrijk dat bollentelers, gemeenten, en inwoners regelmatig geïnformeerd en geïnspireerd worden over biodiversiteit in de streek. Living Lab B7 neemt de aanbevelingen uit de workshop mee in het verdere onderzoek en uitvoering van het programma.

Living Lab B7 is een consortium van de HAS Green Academy, het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Radboud Universiteit. Samen met lokale partijen doet Living Lab B7 onderzoek naar teeltmaatregelen die biodiversiteit bevorderen, en biodiversiteitmonitoring in de Bollenstreek. Naast kennisontsluiting neemt Living Lab B7 ook een verbindende rol op zich tussen partijen die aan de slag willen met biodiversiteitsverbetering in de Bollenstreek. Meer weten over Living Lab B7, of zelf een idee voor biodiversiteitsverbetering? Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.livinglabb7.nl.

Programmamanager Maarten Prins in verkiezingsdebat Bollenstreek

Alfons Morssink van Partij voor de Inwoners in Noordwijk debatteert onder leiding van IJsbrand Terpstra met lijsttrekkers Jeannette Baljeu (VVD) en Willem Bakx (GOUD) over een nieuwe weg dwars door de Bollenstreek. Maarten Prins van Greenport Duin- en Bollenstreek kruist de degens met lijsttrekkers Hans Veentjer (BBB) en Willem Bakx (GOUD) over het landelijk gebied.

Volledige uitzending

Bekijk hier de volledige uitzending: https://bit.ly/3lbBLT2. Maarten Prins is te zien vanaf 16:04 min.

Buitendienst-Hillegom-Katwijk-Teylingen-Lisse-klaar-voor-nk-tegelwippen

NK Tegelewippen gaat weer van start!

Het NK Tegelwippen gaat weer van start. In totaal zijn er in Nederland al meer dan 4 miljoen tegels op deze leuke, ludieke manier vervangen voor groen. En ook dit jaar gaan we weer flink wat tegels wippen met z’n allen. Dit jaar strijden gemeenten Hillegom, Teylingen, Lisse en Katwijk met en tegen elkaar. Wie verruilt de meeste tegels voor groen?

Op 21 maart wordt het officiële startsein gegeven voor het NK Tegelwippen en kan iedereen weer zijn of haar verwijderde tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl. Deze tegels tellen op bij de ‘tegelstand’ van jouw gemeente. De actie loopt tot en met 31 oktober 2022. De gemeente die op dat moment de hoogste tegelstand heeft, wint de felbegeerde Gouden Tegel.

Draag je steentje bij!

Je zal je misschien afvragen, wat helpt dat nou die paar tegels? Maar het maakt wel degelijk verschil. Zeker wanneer we met z’n allen ons best doen. En dat is hard nodig; onze leefomgeving versteent in hoog tempo. Ook in de gemeente in de Duin- en Bollenstreek ligt de verstening ver boven de 55% met een enkele uitschieter rond de 70%. Dat moet en kan anders en een groot deel van deze stenen liggen in onze eigen achtertuinen. Dus doe mee, want iedere tegel telt!

Belang van minder steen en meer groen

We krijgen door de klimaatverandering steeds vaker te maken met hevige regenbuien, maar ook met extreme hitte. Klimaatadaptatie is een manier om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat. En het ‘ontstenen’ en meer groen is daar een manier van. Bij hevige regen, kan het water zo makkelijker de grond inzakken. Maar minder steen voorkomt ook hittestress en geeft verkoeling in de zomers. Verder is meer groen in onze tuinen ook van levensbelang voor de biodiversiteit.

Doe mee!

Vanaf 21 maart kun je via de speciale website meedoen aan het NK Tegelwippen door je gewipte tegels registreren. Dus doe allemaal mee en draag ook je steentje bij!

Alle tuinen groen

De Groene Uitdaging organiseert in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de campagne ‘Alle Tuinen Groen’. Met onder andere Tegel eruit – plant erin, Fiets zoekt groen, het GroenDoenPlein en de Tuinambassadeurs. Meer informatie via www.degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen.