bollen-bloemen-innovatie7

Antwoorden vraagstukken sierteeltsector vanuit ruimtevaarttechnologie?

Op dinsdag 7 maart organiseerde Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek in samenwerking met KAVB en LTO een bijeenkomst bij de SBIC in Noordwijk. Op deze avond waren er verschillende experts vanuit de ruimtevaarttechnologie uitgenodigd om samen met de jongeren uit de Bollenstreek discussies te voeren over de uitdagingen van de bollensector. Elke expert had zijn eigen expertise waarbij onder andere bodemscans, satellietdata, robotisering en specifieke sensoren voorbij kwamen.
Bezoek-NL-Space-Campus-ruimtevaartechnologie-greenport

Uitdagingen in de sector

Het gesprek ging uitvoerig over bodemkwaliteit, gewasbescherming, monitoring van het gewas en biodiversiteit. Een goede balans tussen deze onderwerpen en de economische kant van het bollen telen is van belang. De experts gaven aan op een aantal van de uitdagingen aan kunnen haken met hun bedrijf. De technieken die zij hebben ontwikkeld voor de ruimtevaart kunnen ook (in de toekomst) voor de bollensector een rol spelen.

Na een uur sparren werd het duidelijk dat we elkaar vooruit kunnen helpen. De avond was eigenlijk te kort om duidelijke conclusies te trekken en eventuele vervolgstappen te nemen. Omdat dit zo’n interessante avond wordt er een vervolg aan gegeven.

Begrijpen als mens hoe plant en bodem werken en dit goed overbrengen op machines is een flinke uitdaging. Waar eerder mechanisering en automatisering vooral gericht waren op hogere opbrengsten en betere kwaliteit, gaan deze ontwikkelingen veelal over: schoner werken en telen met minder input.

  • Geert Hermans – pixelfarming robotics 
  • Daniel Spils and Hille Wichers – Soilspect 
  • Anne Bruinsma – Farmhack 
  • Ronald de Bruijn – Agrisim 
  • Jan Veerhuis – Albano Rice 
  • Tjebbe Will – Blue Turtles 
  • Warner Venstra – Quantified Sensor Technology 
  • Jeroen Verschore – Bioscope 
  • Souf El Khinifri – Spatiali.se
  • 2 mensen van Agrifoodtech Venture Studio
Antwoorden vraagstukken sierteeltsector vanuit ruimtevaarttechnologie?