bollen-bloemen-innovatie7

Masterplan internationale medewerkers

De glastuinbouw is een belangrijke werkgever met een diversiteit aan banen met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Door het jaar heen werken zo’n 84.500 mensen in deze sector, waarvan een groot aantal internationale medewerkers is. Glastuinbouw Nederland schreef een masterplan om glastuinbouwondernemers nog bewuster te maken van hun verantwoordelijkheden, hen stimuleren deze zorgplichten na te komen en dit, met de handvatten die zij hiervoor krijgen, uit te dragen naar de samenleving
internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Op de bedrijven is veel productiewerk en bovendien is het werk in diverse teelten sterk seizoensgebonden.
Dit vraagt om veel mensen, die op de arbeidsmarkt in Nederland onvoldoende beschikbaar zijn. Voor de invulling van hun personeelsvraag werken glastuinbouwondernemers daarom vaak samen met uitzendbureaus.

Uitzendbureaus

Zij zijn gespecialiseerd in de werving en selectie van internationale medewerkers, nemen hen in dienst en zorgen voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Echter, de verantwoordelijkheid voor de werk- en woonsituatie
van deze groep werknemers ligt zowel bij het uitzendbureau als bij de glastuinbouwondernemer. In de praktijk blijkt dat een deel van de ondernemers zich onvoldoende bewust is van zijn verantwoordelijkheid richting uitzendkrachten in zijn algemeenheid en internationale medewerkers in het bijzonder. Dit leidt tot onwenselijke situaties en druist in tegen de norm: “Goed werkgeverschap voor iedere werknemer in de glastuinbouw.”

Lees het volledige masterplan van Glastuinbouw Nederland.

Masterplan internationale medewerkers