bollen-bloemen-innovatie7

Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers van start

Rooien- arbeidsmigranten-greenport-duin-en-bollenstreek

Om de speerpunten uit het Masterplan Internationale Werknemers te bereiken, is onlangs de Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers ingesteld. In deze adviesraad nemen specialisten deel, die een onafhankelijke kritische reflectie geven op de voortgang van onze uitdagingen.

Ook deelt de adviesraad actuele inzichten op het thema met Glastuinbouw Nederland. Daarnaast brengt de raad leden in verbinding met de belangen en beeldvorming van de relevante maatschappelijke doelgroepen.


Samenstelling

De leden van de adviesraad hebben een intrinsieke motivatie om zich in te spannen voor de internationale werknemers in de glastuinbouwsector. Zij vervullen hun rol op basis van hun persoonlijke deskundigheid en op persoonlijke titel. De leden zijn: Malgorzata Bos-Karczewska, Frank van Gool en Wouter Waleson. Ook Adri Bom Lemstra en Peter Loef sluiten aan bij de vergaderingen van deze adviesraad.

De groep komt tenminste vier keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten van de adviesraad vinden zoveel mogelijk plaats bij ondernemers in de glastuinbouw. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten vormt een gesprek met de ondernemer en zijn (doorgaans internationale) werknemers.

Ambitie

Glastuinbouw Nederland heeft de ambitie om te komen tot een sector die bekend staat als een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om bij te dragen aan deze ambitie heeft de ondernemersorganisatie een Human Capital Agendaopgesteld met als onderdeel daarvan het Masterplan Internationale Werknemers en de campagne Trotse werkgevers, gedreven werknemers gelanceerd.

Downloads

Bron: Glastuinbouw Nederland

Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers van start