bollen-bloemen-innovatie7

Grand finale tv-serie en overhandiging Bollenjongens Deal Duin- en Bollenstreek

De tv-serie Bollenjongens over de Duin- en Bollenstreek en haar jonge agrarische ondernemers kwam op zaterdag 3 juli tot een grand finale in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof. De hoofdrolspelers keken, samen met hun familie en andere genodigden, de laatste aflevering van de serie. Als klapstuk overhandigden zij de “Bollenjongens Deal” aan Kees van der Zwet, in zijn rol als voorzitter van Greenport Duin- en Bollenstreek.
overhandiging-bollenjongens-deal-greenport

Presentator Johan Overdevest volgde een jaar lang elf jonge agrariërs tijdens hun werk op het land en in de schuren in de Duin- en Bollenstreek. De streek is belangrijk voor het toerisme in Nederland en voor de export: de bollen en bloemen worden naar de hele wereld verzonden.
De serie Bollenjongens is er één zonder blad voor de mond, met openhartige interviews en een duidelijke visie van deze bollenjongens, die een belangrijke speler zijn in de economische toekomst van onze streek. Vanaf 5 mei was TV West tien weken lang het uithangbord van het sierteeltcluster en is de laatste aflevering te zien op woensdag 7 juli, vanaf 17 uur elk heel uur.

Toekomst van de sector

De druk op de bollensector is groot. Het chronisch tekort aan woningen, ook voor internationale medewerkers, de ruimte voor mobiliteit en het duurzamer ondernemen – met bijvoorbeeld minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – maakt het werken in de sector een uitdaging voor de bollenjongens. Een uitdaging die zij met beide handen aanpakken, want naast hard werken zetten zij zich met hun eigen club Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) in om kennis te delen, samenwerkingen op touw te zetten en zijn verschillende werkgroepen bezig met de positionering van de bollenteelt op het vlak van imago, onderwijs en ruimte.

Bollenjongens Deal

Om de inzet op het gebied van imago, onderwijs en ruimte kracht bij te zetten overhandigde Allan Visser namens de bollenjongens de ‘Bollenjongens Deal’ aan Kees van der Zwet, voorzitter Greenport Duin- en Bollenstreek. Met dit document wordt een stap gezet naar een nog meer duurzame, innovatieve en economisch sterke toekomst voor de sector en de streek. Economic Board Duin- en Bollenstreek en Greenport Duin- en Bollenstreek (partners bij de totstandkoming van deze serie) zijn meer dan tevreden met de inzet van de bollenjongens tijdens de serie én met de vervolgstappen die zij, met elkaar en met hulp van andere partijen in de regio, gaan zetten.

Landelijke tv

Na tien weken op TV West gaat Bollenjongens door. In het voorjaar van 2022 is de tv-serie te zien op de landelijke tv. Een grote stap voor de jongens, maar ook voor de sector. Een betere vertegenwoordiging dan deze elf jonge ondernemers is er niet voor de sector. Eerlijk, openhartig, recht door zee, met een dosis humor en de wens om alles uit de sector te halen, op een duurzame en verantwoorde manier. Dat zijn de bollenjongens, een belangrijke schakel in het sierteeltcluster en de economie van de Bollenstreek.

Meer Bollenjongens?

Op www.bollenjongens.nl is meer informatie te vinden over de bollenjongens en zijn alle afleveren terug te kijken. Kijk en voel de trots voor het product en de Bollenstreek!

Grand finale tv-serie en overhandiging Bollenjongens Deal Duin- en Bollenstreek