bollen-bloemen-innovatie7

Lentegevoel in de Bollenstreek

Lente in de Bollenstreek betekent velden in bloei, een hoop kleur, lekker weer en dus een hoop toeristen. Deze toeristen zijn van harte welkom, waarbij ook dit jaar weer aandacht wordt gevraagd voor het met respect behandelen van de bollenvelden om o.a. ziekteverspreiding bij de bollen en inkomstenderving van de kwekers te voorkomen.
koeien-lente-in-de-bollenstreek-greenport

Lange rijen bussen vol met Keukenhofgangers zijn er dit jaar niet. Toch  is de lente in de Bollenstreek overduidelijk aangebroken. De bloeiende velden, waar kleur en geur vanaf spatten, hebben nog steeds een magnetische aantrekkingskracht op heel veel mensen. Stralend en lachend poseren ze voor een mooie hoek tulpen. Jong en oud genieten van dit bijzondere schouwspel. Reden voor LTO Noord Duin- en Bollenstreek, KAVB Bloembollenstreek en Greenport Duin- en Bollenstreek om het lentegevoel in de Bollenstreek onder de aandacht te brengen, want juist in deze tijd zijn inwoners van de Duin- en Bollenstreek zich extra bewust van de mooie en bijzondere omgeving waar ze eigenlijk wonen. De boeren en tuinders zorgen voor het landschap en richten het ook mede in.

Lente voor boeren en tuinders

Wanneer je door de streek rijdt, zie je het vast en zeker. De agrarische bedrijven zijn momenteel druk met voorjaarswerk, ziekzoeken (zoeken naar zieke tulpen of hyacinten in de bloeiende velden), tulpen plukken en het land klaarmaken voor zomerteelten. Ook op de veehouderijen is het voorjaarswerk begonnen en zijn bij een aantal bedrijven in de streek de koeien al naar buiten. Dat is natuurlijk geweldig mooi om te zien en goed voor de biodiversiteit.


Geluid van grazende koeien en roepende weidevogels

Bij Mts. Zeestraten in Hillegom zijn de koeien ook alweer naar buiten gegaan. Dit jaar is er wederom geen publieksevenement van gemaakt vanwege corona. Anita Zeestraten: ‘Toch is dit de mooiste dag van het jaar wat mij betreft, zo’n explosie van blijdschap en vrolijkheid is echt een genot om te zien. Het geluid van grazende koeien met op de achtergrond roepende weidevogels, dat geeft echt een lentegevoel. Het gras moet nog wel wat groeien maar met de voorspelde zon en minder koude nachten komt dat vast goed.’

Enjoy the flowers op afstand en voorkom ziekteverspreiding

De bloemenpracht is echt een toeristische trekpleister. We genieten er allemaal van, maar doe het met respect voor het gewas. Met borden en hekken hebben kwekers aangegeven dat het niet de bedoeling is om in het veld, tussen de bloemen, te gaan staan voor een foto of om bloemen te plukken. Daarbij zijn er normaliter vanuit ‘Enjoy the flowers’ vrijwilligers die langs de bollenvelden in gesprek gaan met de bezoekers en het verhaal uitleggen van de bol, de bloei en waarom kwekers willen dat bezoekers aan de kant van het veld of langs de weg blijven staan. Zoals Johan de Groot van fa. P. de Groot & zn. uit Noordwijk zegt: ‘Vaak realiseren mensen zich niet dat je met een leuke selfie tussen de bollen en bloemen ziektes kunt verspreiden, ook kun je de plant beschadigen. Voor de kweker kan het een enorme schadepost veroorzaken. Onze oproep is dan ook: Geniet vanuit de berm, ook vanaf daar kun je een prachtig plaatje schieten van de bloeiende bollenvelden.’

Vanwege corona is er dit jaar voor gekozen om, vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid, geen vrijwilligers bij de velden neer te zetten. Voor 2022 heeft ‘Enjoy the flowers’ nog plek voor vrijwilligers. Aanmelden en meer informatie via communicatie@greenportdb.nl. *

* Greenport Duin- en Bollenstreek is niet de projectleider van ‘Enjoy the flowers’ en gebruikt voor nu haar kanalen om mogelijk geïnteresseerden informatie te geven over deelname aan ‘Enjoy the flowers’.

Lentegevoel in de Bollenstreek