bollen-bloemen-innovatie7

Integratie huisvestingskeurmerken AKF en SNF

Vrijdag 10 juni ontmoette de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten een aantal raadsleden. Er wordt o.a. gesproken over de huisvestingskeurmerken AKF en SNF. Commissie Roemer doet een aanbeveling om tot één gezamenlijk keurmerk te komen.
Huisvesting-inernationale-medewerkers-greenport

In het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie Roemer wordt onder andere de aanbeveling gedaan om de huisvestingskeurmerken AKF en SNF te integreren en te komen tot één gezamenlijk keurmerk. AKF en SNF zijn met deze opdracht aan de slag gegaan en maken vorderingen. Het ministerie van SZW heeft gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van deze vorderingen.

Bijgaande brief is namens SNF en AKF naar het ministerie van SZW gestuurd om hen te informeren over de huidige stand van zaken. 

Korte samenvatting van de brief:

  • Er is een principe-akkoord om te komen tot integratie van de keurmerken;
  • Er zijn afspraken gemaakt over de integratie van jaarrond huisvesting;
  • De organisatorische invulling van het nieuwe bestuur en uitbreiding met vertegenwoordigers van de agrarische sector zijn besproken;
  • Inpassing van de module agrarische seizoenshuisvesting in het nieuwe keurmerk;
  • SNF bekijkt hoe de kosten van de certificering kunnen worden verlaagd.

Bij de verdere uitwerking en de te nemen besluiten worden LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland betrokken.

Raadsledentour

Op vrijdag 10 juni organiseerde Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten een infromatiemiddag en locatie bezoek voor een grote groep nieuwe raadsleden uit Holland Rijnland, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Boskoop . Zij bezochten o.a. een huisvestingslocatie in Katwijk. Een middag vol interessante vragen en antwoorden, samengevat in een verslag en aftermovie. Bekijk het hier.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Integratie huisvestingskeurmerken AKF en SNF