bollen-bloemen-innovatie7

GreenportCAFÉ: energie in de regio – aardwarmte

Het GreenportCAFÉ van donderdag 16 november stond in het teken van 'energie in de regio- aardwarmte'. Wim Crama en Theo Alkemade vertelden over de plannen rondom de winning van aardwarmte. Wat is al concreet, waar ligt de focus en wat is het doel voor 2026/2027?
GreenportCAFE-energie-in-de-regio-aardwarmte-greenport

Uit onderzoek is gebleken dat aardwarmte, ook bekend als geothermie, een veelbelovende energiebron kan zijn in de Duin- en Bollenstreek. Het potentieel lijkt voldoende te zijn, niet alleen voor deze streek maar ook voor omliggende gebieden. Initiatiefnemers Shell en D4 hebben van het ministerie toestemming gekregen om meerdere boorlocaties te realiseren onder de naam ‘Aardwarmte Rijnland’. Firan, een ander betrokken bedrijf, richt zich op het aanleggen en exploiteren van het benodigde netwerk.

Gemeente Noordwijk

Vanuit het perspectief van de gemeente Noordwijk wordt aardwarmte gezien als een alternatief voor de afbouw van fossiele energie, zoals gas. Het wordt beschouwd als een collectieve oplossing om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk door warmtepompen te voorkomen.

Echter, voordat een functioneel netwerk kan worden opgezet, is een voldoende aantal afnemers cruciaal om de hoge voorinvesteringen te rechtvaardigen. Gemeente Noordwijk streeft ernaar om zowel bedrijven als wijken bij het initiatief te betrekken, beginnend met de eerste boorlocatie op de NAM-locatie Leeweg in Noordwijk.

Het streven naar schaalvergroting vereist nauwe samenwerking met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Een strategisch traject van dorp naar dorp moet worden uitgestippeld en dit proces vergt eveneens afstemming met de regio Holland Rijnland.

De huidige wet- en regelgeving is nog niet volledig opgesteld, wat essentiële vragen met zich meebrengt die moeten worden besproken en vastgesteld door de 2e en 1e Kamer. Dit project zal een langdurig traject zijn, waarbij geduld en doorzettingsvermogen essentieel zijn voor succes. Lees hier meer over het project Aardwarmte Rijnland en lees het verhaal van kwekers Marcel en Gerben die aardwarmte als een kans zien.

GreenportCAFÉ: energie in de regio – aardwarmte