bollen-bloemen-innovatie7

Project Aardwarmte Rijnland krijgt SDE++ subsidie toegekend

Wind- en zonne-energie maar ook aardwarmte kan een rol spelen in de energietransitie die we hier in de streek nastreven: klimaatneutraal in 2040. Tijd voor Firan, D4 en Shell om de handen ineen te slaan in het project Aardwarmte Rijnland. De lokale duurzame energiebron is een kans voor Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen.
gasprijzen-kas-verwarmen-koeling-greenportt

Waarom aardwarmte?

Nederland neemt maatregelen tegen klimaatverandering. De plannen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Aardgas verdwijnt uit de wijken, duurzame alternatieven komen daarvoor in de plaats. Hoe en wanneer precies? Dat verschilt per gemeente.

Aardwarmte (ook wel geothermie) is een kans voor Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. Het is een lokale duurzame energiebron en onafhankelijk van gas uit het buitenland. In de afgelopen twee jaar zijn er door Firan, D4 en Shell goede stappen gezet in de ontwikkeling van aardwarmte als duurzaam en betaalbaar alternatief voor het verwarmen van huizen, gebouwen en kassen in de Duin- en Bollenstreek. Aardwarmte is lokaal en maakt ons onafhankelijk van aardgas uit het buitenland. Hiermee maken we de regio klaar voor de toekomst. Daarnaast is er een groot voordeel: bij het gebruik van aardwarmte komt nauwelijks CO2 of fijnstof vrij.

Project Aardwarmte Rijnland

Firan, D4 en Shell werken samen als Aardwarmte Rijnland. Voor het Aardwarmte Rijnland project is recent een SDE++ subsidie toegekend. Daarom gaan deze partijen de volgende stap zetten om aardwarmte voor de regio mogelijk te maken. Meer informatie over Aardwarmte Rijnland is te vinden op https://www.aardwarmterijnland.nl/ en op https://allesoveraardwarmte.nl/algemeen/.

Feestelijk moment

Binnenkort is een feestelijk moment om het startschot te geven voor de volgende stap in de ontwikkeling van duurzame aardwarmte en samen op te trekken in een duurzame en lokale warmtevoorziening in de regio!

Project Aardwarmte Rijnland krijgt SDE++ subsidie toegekend