bollen-bloemen-innovatie7

Goed bezocht event toekomstbestendige hyacintenteelt

Hoe de toekomst van de hyacintenteelt in Nederland er precies uitziet over pakweg tien jaar weten we niet. Dát er een toekomst is en dat er meer wegen naar deze toekomst zijn, bleek duidelijk tijdens een goedbezochte interactieve bijeenkomst op 30 september.
GreenportLIVE - toekomstbestendige hyacintenteelt - 14-10-21- greenport-duin-en-bollenstreek

Op deze bijeenkomst, georganiseerd door Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB, Markglory en Wageningen University & Research (WUR), werden actuele uitkomsten van lopende onderzoeken naar verduurzaming van de hyacintenteelt gepresenteerd en gingen aanwezigen uit alle schakels van de keten van de hyacint met elkaar in gesprek over de stand van zaken van het onderzoek.

Anders telen

Dat onderzoek zet in op het inkorten van de buitenteelt van hyacinten, waardoor de kans op ziektes zoals Pythium en virus flink afneemt. Daarvoor is het nodig om een deel van de teelt onder bedekte omstandigheden uit te voeren. De onderzoekers Wouter Groenink en Natalia Moreno maakten duidelijk dat deels binnen telen van hyacinten kan, bijvoorbeeld met ledverlichting of specifieke temperatuurbehandeling, maar dat er nog wel een aantal vragen zijn die de komende paar jaar beantwoord moeten worden. Ook de hyacintenteeltbedrijven die aan dit onderzoek deelnemen gaven dat deze avond aan. Voor de buitenteelt vindt onderzoek plaats naar het telen los van de ondergrond binnen de PPS Bollencoaster. De eerste resultaten hiervan zien er goed uit, aldus Casper Slootweg van WUR. Meer informatie over deze onderzoeksprojecten is terug te vinden op de website www.vitaleteelt.nl of via de samenvatting van het eerdere event over dit onderwerp.

Eerst resultaten

Er is dus een duurzaam toekomstperspectief, zo gaven alle vijf deelnemers aan tijdens het afsluitende rondetafelgesprek, maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De belangrijkste daarvan is tijd. Onderzoek duurt lang voordat ondernemers de nodige stappen kunnen zetten. Zij willen liever niet vooruit lopen op basis van halve conclusies. Ook blijvende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen is een voorwaarde. De aanwezigen denken dat een specialisatie van bedrijven in op- en afkweek van hyacinten en een realistisch beeld is voor de sector, al zal dat niet voor elke ondernemer gelden.

Opname en presentaties

De opname van deze bijeenkomst is terug te kijken via https://youtu.be/nUrpXVXVhVk (deel 1) en https://youtu.be/p7aKHb7h-gI (deel 2 – rondetafelgesprek). Ook zijn de presentaties na te lezen.

POP3 Vitale teelt hyacint

Dit project wordt uitgevoerd door Markglory (penvoerder), VOF P.C. van Saase & Zn, Kees van Haaster & Zn. B.V., Van Haaster Vijfhuizen, VOF Apeldoorn Bloembollen, VOF Th. A. Pennings en Zn, BQ Support BV, Iribov BV, Alb. Groot BV, KAVB en Wageningen University & Research. Zij doen de financiële ondersteuning vanuit de POP3 regeling van de Provincie Zuid-Holland, het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van Innovatiefonds Hagelunie.

Goed bezocht event toekomstbestendige hyacintenteelt