bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE: ‘Naar een vitale teelt hyacint’

Samen met KAVB en Wageningen UR organiseerden wij op dinsdag 13 april het webinar 'Naar een vitale teelt hyacint'. Tijdens dit webinar gaat gespreksleider Andries Middag (programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek) in gesprek met de deelnemers aan het POP3 project “Vitale teelt hyacint”.
webinar-vitale-teelt-hyacint-greenport-duin-en-bollenstreek

Meer dan 100 belangstellenden uit alle schakels in de keten, van uitgangsmateriaal tot eindproduct en daarbuiten, luisterden en keken mee naar de bijdragen van Piet van der Poel (namens penvoerder en veredelingsbedrijf Markglory), Wouter Groenink (inhoudelijk projectleider Wageningen UR, hierna WUR) en de hyacintenkwekers Peter van Saase en Rob van Haaster. Het uur werd gevuld aan de hand van een programma:

 • Introductie Vitale teelt
 • De ambitie van het onderzoek
 • Het belang van dit onderzoek
 • De belangrijkste resultaten
 • De toekomst van de hyacintensector.

Waarom doet Markglory mee aan een project als dit?

De aftrap was voor Piet van der Poel, in zijn rol als voorzitter van Markglory en penvoerder binnen het POP-3 project ‘Vitale Teelt Hyacint’. I.s.m. 11 partijen is het project aangevraagd en daarvoor werd een penvoerder gezocht, hiervoor is expertise nodig. Omdat ze vonden dat het project doorgang moest vinden; ze zijn geïnteresseerd in resultaten en daarbij kunnen zij, en HOBAHO, hun kennis inbrengen. Doel van Markglory is vnl. om innovatiever te worden en vanuit dit project is het de uitgelezen kans om deze innovaties toe te passen en te zien wat er gebeurt.

Onderzoek

Wouter Groenink (onderzoeker bloembollen – hyacinten en narcis – van WUR) nam ons mee in het daadwerkelijke onderzoek. Welke resultaten zijn er binnen in de kas?

Resultaten eerste 1-1,5 jaar

 • Het telen op kisten werkt goed, de teelt gaat zonder problemen. Meer groei dan buiten is nog lastig. De bodem (substraat) speelt hierbij een belangrijke rol (vochtig houden en goede voedingsstoffen).
 • De eerste teelt is begonnen met een dikke teeltlaag (kokos of turf) en gaandeweg ervaart Wouter dat dit op een dunnere laag kan, wat kosten bespaart.
 • Binnen wordt er ook geteeld zonder bestrijdingsmiddelen, en wat ze nog tegenkomen wordt biologisch gecontroleerd.
 • Andere soorten substraat (zand bijvoorbeeld) zijn ook onderzocht, maar minder geschikt gebleken.
 • Teelt van uitgangsmateriaal op water is mogelijk ook interessant, maar maakt geen onderdeel uit van de huidige scope van het project.
 • Combinatie van de principes uit het project Bollencoaster (buitenteelt in plastic slurven met substraat en fertigatie) en Vitale Teelt Hyacint zijn zeer goed denkbaar.
 • Er wordt aan veel ‘knoppen’ tegelijkertijd gedraaid, maar in de kas zijn sommige factoren ook weer eenvoudiger te controleren dan buiten, dus al met al zijn het niet te veel knoppen.

Telers aan het woord

Hyacintentelers Rob van Haaster en Peter van Saase waren ook in de studio om te praten over hun ervaringen binnen het project. Als betrokkenen in het project zien zij dit als kans om stappen te maken met elkaar, incl. andere ketenpartners. Daarbij kijken zij naar te toekomst, van het vak maar ook voor de jongere generatie. Dit alles op een duurzame en verantwoorde manier. Uitdagingen die zij zien, liggen onder meer op het vlak van belichting van de binnenteelt en het verhogen van de productie. Ook is het niet vanzelfsprekend dat de pluspunten van een residuvrij product met een betrouwbare kwaliteit automatisch worden omgezet in een hogere financiële opbrengst. Beide telers gaven aan dat collega’s met goede ideeën over het onderwerp welkom zijn, omdat er nog veel geleerd en geëxperimenteerd moet worden. Ook zijn nieuwe, snellere veredelingsmethoden belangrijk, om te komen tot nieuwe soorten hyacinten. De kans dat de hyacintenteelt uit Nederland of uit het land volledig naar binnen verdwijnt achtten zij zeer beperkt, met name vanuit financieel oogpunt.

Belangrijkste conclusies

Belangrijkste conclusies voorlopig zijn dat de principes van Vitale Teelt Hyacint (beginnen met schoon uitgangsmateriaal, teelt deels in de kas onder gecontroleerde omstandigheden, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken) ook in de praktijk werken, maar ook dat er nog de nodige uitdagingen zijn. Deze uitdagingen zijn voor een deel zaken die nog verder onderzocht moeten worden, zoals het meest geschikte substraat om in de kas op te telen of de bijbehorende belichting. Voor een deel zijn het ook uitdagingen waar nog geen eenvoudige marsroute voor is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het feit dat het in het eerste jaar nog niet gelukt is de groei van de hyacintenbollen daadwerkelijk te versnellen in de kas en de vraag of de feitelijke meerkosten voor deze productiewijze ook tot uitdrukking komen in een bijbehorende afzetprijs van het eindproduct.

Namens de projectpartners gaf Piet van der Poel aan tevreden te zijn met de bijeenkomst op 13 april. “We hebben duidelijk gemaakt dat de ingezette richting kansen biedt om stappen te zetten in de verdere verduurzaming van de hyacintenteelt en ook wat daar allemaal bij komt kijken”, aldus Van der Poel. “Ook is het duidelijk dat we nog een weg te gaan hebben. We hebben in dit project nog 2 jaar van onderzoek en experimenteren voor de boeg en ik heb er alle vertrouwen in dat we over twee jaar echt weer veel dichterbij de gewenste systeemsprong zijn.”

Vragen

Tijdens het webinar werden een groot aantal vragen gesteld. Een aantal vragen zijn live beantwoord door de sprekers, een aantal ook niet. Deze vragen met antwoorden vind je op https://vitaleteelt.nl/bekijk-het-webinar-vitale-teelt-hyacint/.

De partners

VOF P.C. van Saase & Zn, VOF Apeldoorn Bloembollen, Kees van Haaster & Zn BV, VOF Th. A. Pennings & Zn., Van Haaster Vijfhuizen B.V., Alb. Groot BV., Stichting Wageningen Research, BQ Support, Iribov BV, Markglory en KAVB.

Bekijk hier de volledige uitzending (60 minuten) terug:

GreenportLIVE: ‘Naar een vitale teelt hyacint’